Bedrijven in dienst van de samenleving

In 2006 besloot CAP48 voor het eerst om ondernemingen te belonen die acties op poten zetten voor mensen met een beperking. De jury let ieder jaar op drie criteria: tewerkstelling, toegankelijkheid en de financiering van initiatieven op het terrein.

Twaalf jaar later werden reeds niet minder dan 36 ondernemingen bekroond met de ‘Prix CAP48 de l’Entreprise Citoyenne’. “36 bedrijven die zich alle inzetten voor de integratie van personen met een beperking in hun organisatie”, benadrukt Jean-Paul Philippot, administrateur-generaal van de RTBF. Het initiatief CAP48 ontstond binnen namelijk binnen de openbare omroep, als solidariteitsactie van de RTBF voor personen met een handicap en jongeren in moeilijkheden in Wallonië en Brussel. Medeburgers informeren en mobiliseren rond beperkingen en jongeren in moeilijkheden, maakt deel uit van de opdrachten die de RTBF heeft toevertrouwd aan zijn vzw. Daarom organiseert CAP48 ieder jaar een sensibiliserings- en giftencampagne om projecten te financieren van verenigingen die actief zijn rond beperkingen en hulpverlening aan jongeren. Vandaag, 60 jaar later, is dat nog altijd relevant en blijft CAP48 acties op poten zetten, in nauwe samenwerking met de RTBF.

Jean-Paul Philippot onderstreepte bij de uitreiking van de prijzen dat alle laureaten door hun engagement aantonen dat het perfect mogelijk is om samen te werken met wie ‘anders’ is. “Op zich een formidabele boodschap van hoop voor al zij die het vandaag moeilijk hebben om een job te vinden vanwege hun handicap. Op de arbeidsmarkt moet we allemaal gelijk zijn. Ongeacht onze voorgeschiedenis. Iedereen kan iets bijdragen. Ook vandaag weer brengen wij met de ‘Prix CAP48 de l’Entreprise Citoyenne’ initiatieven in de bedrijfswereld onder de aandacht die erop gericht zijn mensen met een beperking te verwelkomen en met hen een interessant toekomstproject uit te werken voor zowel persoonlijke als professionele ontplooiing”.  

De prijsuitreiking van 2018 plaatste de initiatieven van de groep ENGIE Electrabel in de kijker. Naast het interne diversiteitsbeleid dat de HR-diensten van de groep voeren, had de jury lof voor het ondersteunende beleid ten behoeve van personen met een beperking op de hele arbeidsmarkt, dus ook ten aanzien van andere werkgevers. Al meer dan 100 jaar gaat deze grote speler in de energiesector ieder jaar sociale of ecologische partnerschappen aan met een tiental lokale actoren. Zo ondersteunt ENGIE tal van initiatieven op het terrein met het oog op de integratie van personen met een beperking in de sportwereld (met het Belgian Paralympic Committee), op de arbeidsmarkt en in nog tal andere domeinen, via haar Stichting ENGIE en haar interne Power2Act-programma.

Via het interne Power2Act-programma dragen de 17.000 medewerkers van ENGIE in België hun steentje bij aan de solidariteitsambities van het bedrijf via verschillende formules zoals zich inzetten als vrijwilliger of peterschappen. 

Dankzij haar concrete projecten om de inclusie van personen met een handicap in de onderneming te bevorderen, sleepte ENGIE de prijs ‘financiering van initiatieven op het terrein’ in de wacht. Een erkenning die de CEO van ENGIE Benelux Philippe Van Troeye opdroeg aan alle medewerkers en de vele vrijwilligers die onze ambitie helpen waarmaken: lokaal optreden voor een harmonieuzere samenleving, verklaarde hij. “Wij trachten dag in dag uit een verantwoordelijkheidsbeleid vorm te geven dat bijdraagt tot een inclusieve samenleving”, onderstreepte op zijn beurt Jacques Spelkens, Head of Corporate Responsability Benelux van ENGIE. “Een samenleving waarin ieder gelijke kansen heeft inzake opleiding, toegang tot hogere studies, werk, cultuur, sport … zonder discriminatie”.

Een sleutelproject van CAP48 is het partnerschap met het Belgian Paralympic Committee, dat in het bijzonder de professionele oriëntatie wil bevorderen van paralympische atleten die graag een professioneel project willen uitvoeren tijdens of na hun sportieve loopbaan. Een historisch partnerschap dat hen minstens bindt tot de Paralympische Spelen van Tokio in 2020.

In 2009 voegde ENGIE een nieuwe dimensie toe aan dit partnerschap: een programma voor de professionele inschakeling van paralympische atleten om de kloof tussen de arbeidsmarkt en hun sportloopbaan te verkleinen. Gezamenlijk met het Belgian Paralympic Committee, de twee regionale liga, de staatssecretaris voor Personen met een beperking en de regionale ministers van Sport werd een overeenkomst ondertekend die de rekrutering van paralympische atleten in verschillende onderdelen van ENGIE mogelijk maakt. Zo ging bijvoorbeeld een paralympiër het IT-team van N-Allo versterken. Hij is er al sinds 2009 aan de slag. Hij beoefent de paralympische sport Goalball, een teamsport voor blinden en slechtzienden. In het verleden werden nog andere atleten aangeworven, met het statuut van sportieve elite.

Werk: een doel voor elke burger, zonder onderscheid …

Een job uitoefenen is meer dan ooit een doelstelling voor iedere burger. Voor mensen met een beperking heeft diezelfde ambitie nog meer waarde, want ze staat voor zelfstandigheid, sociale contacten en deelname aan het beroepsleven. Daarom wil CAP48 sensibiliseren en de inclusie van personen met een beperking in het sociale en professionele leven bevorderen door hen een interessant toekomstproject te bieden. Dat doet het onder meer door zichtbaarheid te geven aan de talrijke initiatieven die reeds bestaan in het bedrijfsleven. Via de erkenning ‘Prix CAP48 de l’Entreprise Citoyenne’ plaatst CAP48 ondernemingen in de kijker die diversiteit promoten als een verrijking en op velerlei manieren ijveren voor de sociale en professionele inclusie van personen met een handicap. De prijzen worden zo een forum voor die ondernemingen om hun succesverhalen te delen en zodoende andere bedrijven te sensibiliseren of een duwtje in de rug te geven met praktijkvoorbeelden die navolging verdienen of inspirerend kunnen werken.

Meer info op www.cap48.be


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.