Samenwerken met diversiteit

Keolis promoot het samenwerken van deze mensen via verschillende initiatieven. Om de diversiteit op de werkvloer te laten (samen)werken, organiseert Keolis interculturele diversiteitsopleidingen. Die gaan over bidden, relatie man en vrouw, racisme, praten in eigen taal … Deze inspanningen worden dagelijks onderhouden, want diversiteit maakt deel uit van het DNA van het bedrijf. 

Om de financiële drempel weg te nemen en zo iedereen de kans te geven om bij Keolis te werken, neemt het bedrijf ook de kosten voor de opleiding tot het behalen van het rijbewijs D op zich. 

Ten slotte behaalde Keolis in België het GEEIS-label. GEEIS staat voor Gender Equality European & International Standard. De medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de groep. Het beleid van Keolis is er dan ook op gericht alle medewerkers gelijkwaardig en respectvol te behandelen. Dit label bevestigt dat het mobiliteitsbedrijf geen onderscheid maakt tussen vrouwen en mannen of tussen mensen met een verschillende achtergrond. 

Desalniettemin moet er ook rekening gehouden worden met de veiligheid en de eisen van onze passagiers. Daarom moet een medewerker van Keolis aan strikte voorwaarden voldoen om als chauffeur te kunnen werken. Ongeacht zijn afkomst of zijn geslacht moet een medewerker van Keolis als ambassadeur naar buiten treden in zijn gedrag, in zijn voorkomen en in zijn beroepsuitoefening. Daar werken we elke dag aan. 

Keolis, sinds 2008 aanwezig in België, is de grootste privéoperator van het bezoldigde personenvervoer over de weg in België. Keolis telt meer dan 3400 medewerkers in België. Het beschikt over een vloot van 2800 bussen en autocars voor openbaar vervoer en school- en toeristisch vervoer. De VRT kwam een reportage maken over de diversiteit bij Keolis. Die reportage is hier te vinden.Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.