De werkgever heeft een centrale rol bij de organisatie van die verkiezingsprocedure. De talrijke fases van de procedure moeten tot op de letter gevolgd worden omdat deze wetgeving van openbare orde is.

Je kunt geen correcte verkiezingen organiseren zonder een degelijke voorbereiding. Het VBO kan u hierbij helpen!  Schrijf u vanaf vandaag in voor het volledige pakket "SOCIALE VERKIEZINGEN 2020" van het VBO

Een goede voorbereiding zal het verloop van de procedure positief beïnvloeden en vertrouwen kweken bij de vakbonden. Ook voor een sereen sociaal klimaat in uw onderneming van bij de aanvang van de volgende 'sociale legislatuur' is dit dus een conditio sine qua non.

De bal ligt in uw kamp!

> Over welke ondernemingen gaat het?
> Hoe wordt het aantal werknemers berekend?
> Blijft de OR verplicht voor ondernemingen vanaf 100 werknemers?
> Hoe oefent het VBO vooraf invloed uit op de procedure van de sociale verkiezingen?
> Hoe zit het met de juridische risico’s?
> Waarom uw vertrouwen schenken aan het VBO-team?

Over welke ondernemingen gaat het?

De ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstellen moeten een OR oprichten. De ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen moeten een CPBW oprichten.

Dat gemiddelde van 50 of 100 werknemers wordt berekend tijdens een referentieperiode tussen 1 oktober 2018 en 30 september 2019.

Cijfergegevens van de sociale verkiezingen 2016:

 •  7.000 ondernemingen (TBE) in 2016 voor een totaal van 10.700 procedures.
 • 129.673 beschermde kandidaten in 2016
 • 47.652 toegekende mandaten in 2016 (gewoon en plaatsvervangend)
 • Gemiddelde kosten in 2016
  • In de privésector: naar schatting tussen 160 en 200 miljoen EUR
  • In de ondernemingen: naar schatting tussen 10.000 en 60.000 EUR

Deze specifieke procedure heeft enkel betrekking op de privésector.

Hoe wordt het aantal werknemers berekend?

De berekening van het personeelsvolume die wordt gemaakt om te bepalen of de drempels van 50 of 100 zijn bereikt, hangt af van meerdere factoren: de notie 'werknemer', de bijzondere regels voor de berekening van de gemiddelde personeelssterkte en het gewoonlijke karakter van de tewerkstelling.

Het gemiddelde van de gewoonlijk in de onderneming tewerkgestelde werknemers wordt berekend over een referentieperiode die voor de verkiezingen 2020 van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019 loopt.

Het gaat dus niet om het aantal ‘werknemers' of 'voltijdse equivalenten' (VTE) zoals in de DIMONA-aangifte of de sociale balans wordt meegedeeld. De berekening houdt met name rekening met de uitzendkrachten die geen deel uitmaken van het personeel van de onderneming.

Het gaat dus om een zeer precieze berekening die minutieus moet worden uitgevoerd.

Blijft de OR verplicht voor ondernemingen vanaf 100 werknemers?

De drempel voor de OR werd tot op heden op 100 werknemers gehandhaafd en dat is al meer dan 70 jaar zo.

In de tekst die het parlement heeft aangenomen, wordt die drempel bevestigd voor 2020.

Voor meer rechtszekerheid pleit het VBO er regelmatig voor om de drempel van 100 voor onbepaalde tijd vast te leggen in plaats van de vierjaarlijkse verlenging die nu al meer dan zeven decennia wordt herhaald.

Hoe oefent het VBO vooraf invloed uit op de procedure van de sociale verkiezingen?

Na afloop van elke verkiezingsperiode evalueert het VBO met zijn sectorfederaties hoe de procedure is verlopen in de ondernemingen. Tijdens de verscheidene seminars staan de ondernemingen ook rechtstreeks in contact met de VBO-experts. Problemen worden geïdentificeerd, denksporen voor verbetering worden uitgewerkt, en vanaf het volgende jaar hervatten in de NAR reeds de onderhandelingen met de vakbonden over die elementen.

Daarnaast worden eerder technische aspecten, zoals het beveiligde internetplatform van de FOD Werkgelegenheid, regelmatig besproken met de experts van de FOD Werkgelegenheid.

Het VBO komt met tal van vereenvoudigingsvoorstellen, maar die worden helaas te vaak verworpen door de vakbonden.

Hoe zit het met de juridische risico’s?

Dankzij de stabiliteit van de regelgeving van de afgelopen legislaturen worden er minder rechtszaken aangespannen in verband met de sociale verkiezingen.

Om zich juridisch zo goed mogelijk in te dekken, moet de onderneming haar beslissingen ‘in tempore non suspecto’ nauwkeurig en objectief documenteren.

De onderneming moet volgende zaken zelf regelen:

 • Op welk niveau/binnen welke omtrek zal ze haar toekomstige OR organiseren? Haar toekomstige CPBW(‘s)?
 • Wie maakt deel uit van het leidinggevend personeel (dat zal zetelen op de toekomstige werkgeversbank)?
 • Welke functies komen in aanmerking voor de categorie van de kaderleden?

Het VBO legt u graag uit wat deze verschillende concepten betekenen voor uw onderneming en helpt u om de beslissingen en standpunten van uw onderneming beter voor te bereiden.

Schrijf u zo snel mogelijk in voor onze opleidingsseminars

Waarom uw vertrouwen schenken aan het VBO-team?

Het VBO heeft actief deelgenomen aan de onderhandelingen die uitmonden in het unaniem advies nr. 2.103 van de NAR over de voorbereiding van de sociale verkiezingen 2020. Op basis van dat advies en van het voorbereidende werk van de FOD Werkgelegenheid heeft het parlement het nieuwe wetgevende kader aangenomen. Het VBO zat dus op de eerste rij bij de voorbereiding van de wettekst.

Het VBO begeleidt u trouwens doorheen het hele verkiezingsproces. In samenwerking met verscheidene deskundige partners ter zake: Antoine Vanden Abeele, advocaat bij Taquet, Clesse & Van Eeckhoutte en Michaël Rasschaert, Senior Advisor Social Affairs bij essenscia biedt het u een pakket van informatie en expertise uit de eerste hand aan.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.