Ook komt een aantal HR-verantwoordelijken ‘tips & tricks’ en ervaringen inzake de organisatie van de sociale verkiezingen met u delen. Ten slotte worden onze seminars opgeluisterd door verscheidene specialisten, met name inzake informatica in het specifieke kader van de sociale verkiezingen.

Ziehier een greep uit de thema’s die op praktische en interactieve wijze aan bod zullen komen:

 • Wie moet de sociale verkiezingen organiseren? Wat gebeurt er als de werkgever niets doet?
 • Wat gebeurt er wanneer de structuur van de onderneming verandert tijdens de procedure?
 • Welke werknemers zijn betrokken bij de sociale verkiezingen: uitzendkrachten? Expats? In het buitenland tewerkgestelde werknemers? Aan de onderneming verbonden zelfstandigen?
 • Welke bewegingsmarge heeft de werkgever bij het organiseren van de sociale verkiezingen?
 • Wie bekleedt een leidinggevende of kaderfunctie in de onderneming?
 • Hoeveel personeelsvertegenwoordigers worden verkozen? Hoeveel kandidaten? Wie mag kandidaat zijn? Kan de werkgever zich verzetten tegen een kandidatuur? 
 • Welke ontslagbescherming is aan de kandidaatstelling verbonden?
 • Zijn er akkoorden mogelijk ondanks het karakter van openbare orde van de materie? Zo ja, hoe kunnen die beveiligd worden? Waar moet op gelet worden?
 • Welke verplichtingen rusten er op de werkgever in de verschillende fases van de procedure?
 • Is elektronisch stemmen mogelijk?
 • Hoe zich te beschermen tegen de risico’s op gerechtelijke betwisting door de vakbonden?
 • Zal het onderscheid arbeider/bediende nog actueel zijn in het kader van de volgende sociale verkiezingen?

Tal van andere vragen, maar vooral… praktische tips, bedrijfservaringen, getuigenissen uit de eerste hand.

De seminars verlopen volgens onderstaand tijdschema:

1. Seminar van oktober 2019: ‘Pre-electorale procedure’
Op donderdag 3 oktober 2019 in de namiddag, in Brussel
Op donderdag 7 oktober 2019 in de namiddag, in Gent
Op donderdag 8 oktober 2019 in de namiddag, in Antwerpen

2. Seminar van januari 2020: ‘Vervolg en eind van de pre-electorale procedure + dag van de stemming’ 
Op donderdag 16 januari 2020 s'morgens, in Brussel
Op dinsdag 21 januari 2020 in de namiddag, in Antwerpen
Op donderdag 23 januari 2020 in de namiddag, in Gent

3. Seminar van april 2020: ‘Na de stemming en tenuitvoerlegging’  
Op donderdag 2 april 2020 s'morgens, in Brussel
Op dinsdag 21 april 2020 in de namiddag, in Gent
Op donderdag 23 april 2020 in de namiddag, in Antwerpen

Reserveer nu uw plaatsen door de online bestelbon in te vullen.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.