De verkiezingsprocedure die in totaal 150 dagen duurt, gaat van start in december 2019.

Via de webapplicatie die de FOD WASO speciaal met het oog op de sociale verkiezingen heeft ontworpen, kunnen ondernemingen de documenten en statistieken conform de geldende regelgeving elektronisch verzenden naar de FOD WASO en/of de representatieve werknemersorganisaties. 

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zal u de inlogcodes voor haar applicatie via uw e-Box meedelen. (cfr. infra). 

Voor de sociale verkiezingen van 2020 zal de applicatie ook vóór de aanvang van de procedure ter beschikking worden gesteld van de ondernemingen. 

Tot op heden kunnen ondernemingen via de webapplicatie:
- de administratieve en statistische gegevens voor de FOD WASO aanvullen;
- de (pre-)electorale fiches uploaden voor de representatieve werknemersorganisaties;
- het proces-verbaal van de verkiezingen uploaden voor de representatieve werknemersorganisaties en aan de FOD WASO.

De vakorganisaties kunnen de kandidatenlijsten via de webapplicatie uploaden. 

Vanaf 2020 kan de webapplicatie ook gebruikt worden voor de volgende kennisgevingen:
- door de onderneming: mededeling van het bericht van dag X, zoals gewijzigd na een klacht;
- door de onderneming: mededeling van het bericht van dag X, zoals gewijzigd na een beslissing van de rechtbank;
- door de vakorganisaties: mededeling van de vervanging van een kandidaat;
- door de vakorganisaties: mededeling van de getuigenlijsten. 

Wat is een e-Box?
Eene-Box is een beveiligde elektronische brievenbus waarmee de instellingen van de sociale zekerheid documenten, informatie en andere instructies doorsturen naar ondernemingen.

Waarom de e-Box gebruiken?
De verschillende voordelen van de e-Box:
- de verzendingen gebeuren via een beveiligd kanaal;
- de verzendingen worden rechtstreeks naar de eindbestemmeling gestuurd (in dit geval de contactpersoon sociale verkiezingen in de onderneming);
- alle verzendingen worden gedurende de ganse verkiezingsprocedure bewaard, op die manier is het mogelijk om alle belangrijke informatie (bv. de inlogcodes voor de webapplicatie, brochure, …) op elke moment te consulteren (geen risico van verlies);
- dankzij de e-Box weet de contactpersoon in de onderneming zeker dat geen enkele verrichting in het kader van de verkiezingsprocedure vergeten werd.

In het kader van de sociale verkiezingen zal volgende informatie via de e-Box verstuurd worden:
- inlogcodes (dossiernummer en paswoord) voor de webapplicatie;
- informatieve brochures en documenten;
- meldingen en herinneringen betreffende de verschillende fases van de verkiezingsprocedure.

Hoe kan u zich op het portaal registreren en de e-Box van de onderneming activeren?
Indien uw onderneming over een actieve e-Box beschikt, zal de FOD WASO u daar een eerste bericht over de sociale verkiezingen sturen;

Zo niet, moet u uw onderneming registreren via het portaal van de Sociale Zekerheid.

Eenmaal geregistreerd, ontvangt de Hoofdtoegangsbeheerder (verantwoordelijke toegangen entiteit) voor zijn onderneming een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij voor de eerste keer kan inloggen op het portaal. 

Vervolgens kan hij via de toepassing ‘Toegangsbeheer’ toegangsrechten toekennen aan de personen van zijn keuze. 

Wie kan de e-Box activeren?
Om over een e-Box te beschikken, moet de onderneming (juridische entiteit) geregistreerd zijn op het portaal van de Sociale Zekerheid.

Een juridische entiteit dient zich maar eenmaal te registreren op het portaalsite, zelfs al heeft deze verschillende technische bedrijfseenheden in het kader van de wetgeving sociale verkiezingen.

Meer informatie over de registratie en de activatie van de e-Box vindt u op het portaal van de Sociale Zekerheid.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.