Door aan Herman Van Rompuy voor te stellen om tijdens het FORUM keynotespreker te willen zijn – zijn uiteenzetting droeg de titel ‘De toekomst van de EU. Geen toekomst zonder de EU’ – wilde het VBO hulde brengen aan iemand die het – Belgische en Europese – politieke reilen en zeilen van de jongste 30 jaar ingrijpend heeft beïnvloed.

Hommage Herman Van RompuyVóór hij gedurende 5 jaar voorzitter werd van de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders, was Herman Van Rompuy achtereenvolgens kabinetsmedewerker, directeur van de studiedienst van de CVP/CD&V, volksvertegenwoordiger, senator, staatssecretaris, partijvoorzitter, vice-eersteminister, voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers en Eerste minister.

Pieter Timmermans - Forum EuropeTijdens zijn inleiding van het evenement schetste Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO, een portret van de man achter de naam Herman Van Rompuy. Daarbij vestigde hij onder meer de aandacht op de rustige vastheid van de man. Dat was ongetwijfeld één van de succesfactoren van zijn mandaat als voorzitter van de Europese Raad. Van Rompuy is er namelijk in vaak bijzonder moeilijke omstandigheden in geslaagd om de – meer dan eens uiteenlopende – meningen van de 28 staatshoofden en regeringsleiders om te zetten in een coherente boodschap. Hij is ook een bijzonder begaafd spreker, met een visionaire kijk op de zaken. In kritieke momenten, bij onvoorziene omstandigheden en crisissen houdt hij steevast het ruimere referentiekader voor ogen.

Pieter Timmermans legde ook de nadruk op Herman Van Rompuy als woordkunstenaar. Met de woorden "Ik ben ervan overtuigd dat u ook vanavond een staaltje van uw kunnen zal tonen"beëindigde hij zijn laudatio. En het publiek werd zeker niet teleurgesteld. Hieronder enkele sterke boodschappen uit de speech van onze eregast. 

“Vertrouwen gaat weg te paard en keert te voet terug.”

“Het is een paradox die me mijn hele politieke loopbaan heeft verbaasd: structurele maatregelen zijn blijkbaar slechts mogelijk wanneer het economisch slecht gaat. Dan pas ontdekt men de ‘sense of urgency’.”

“De EU zelf moet in het kader van een groeipolitiek eigen acties ontwikkelen. Zo moet ze de volgende jaren werken aan een Energie-Unie, aan een meer eengemaakte digitale en telecommarkt, aan een Europese ‘research area’.”

“Om de eenheidsmunt te behouden, is meer integratie nodig. Als we de gemeenschappelijke munt zouden verliezen, zouden we de Unie verliezen.”

Klik hier voor de speech van Herman Van Rompuy, uittredend voorzitter van de Europese Raad


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.