De Confederatie Bouw vertegenwoordigt, verdedigt en adviseert alle bouwbedrijven actief in bouw-, energie- en milieu-activiteiten.

Confederatie Bouw
Kunstlaan 20
1000 Brussel
T + 32 2 545 56 00
F + 32 2 545 59 00
info@confederatiebouw.be
Contact

Filip Coveliers, directeur Communicatie 
T + 32 2 545 57 05
F + 32 2 545 57 48
filip.coveliers@confederatiebouw.be
Voorzitter
Thomas Scorier
Gedelegeerd bestuurder
Niko Demeester
Oprichtingsdatum federatie
10/04/1946
Aantal leden
16.000 aangesloten bouwondernemingen via 12 lokale confederaties en 17 beroepsfederaties
Aantal werknemers actief in de ondernemingen die deel uitmaken van de federatie
190.000
www.confederatiebouw.be/ www.formalis.be/
www.ikzoekeenvakman.be/ Twitter
www.openwervendag.be/ Facebook
LinkedIn Build Your Home TikTok
YouTube Zot Van de Bouw Facebook Instagram


Thomas Scorier, Voorzitter
Niko Demeester, Gedelegeerd bestuurder

Als koepelorganisatie behartigt de Confederatie Bouw de belangen van alle bouwbedrijven op sociaal, juridisch, economisch, administratief en fiscaal vlak en dit zowel op internationaal, Europees als federaal niveau. De belangenverdediging en adviesrol inzake regionale bouw-,energie-en milieumateries wordt ingevuld door haar drie gewestconfederaties (VCB,CBB-H en CCW). De dienstverlening naar de leden-bouwbedrijven gebeurt via de 12 lokale confederaties en de 17 beroepsfederaties die de beroepsspecifieke bouwbelangen opvolgen.

De Confederatie Bouw staat voor:
- belangenverdediging op basis van grondig studiewerk op juridisch, economisch, sociaal, fiscaal vlak;
- advies aan alle leden-bouwbedrijven over alle bouw-, energie- en milieumateries;
- ondersteuning bij het opstarten en uitbouwen van het bedrijf via haar ondernemingsloket FORMALIS;
- informatie van en naar de leden-bouwbedrijven over alle bouwgerelateerde actualiteit via haar informatiekanalen: maandblad van en voor de aannemer Bouwbedrijf/wekelijkse elektronische actualiteitsnieuwsbrief/website met volledige bouwdatabank exclusief voor leden www.confederatiebouw.be/;
- promotie van de bouwsector, de bouwbedrijven en de bouwberoepen via haar website www.ikzoekeenvakman.be/ voor de promotie van haar leden-bouwbedrijven en hun bouwactiviteiten, gericht ondernemingsloket en website www.formalis.be/ en het evenement met website als promotie van het bouwberoep/bouwbedrijf www.openwervendag.be/;
- bouwgerichte en permanente opleiding van werkgevers en hun medewerkers; 
- bevorderen van netwerking tussen alle stakeholders en partners die betrokken zijn in het bouwproces.

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.