Synergrid verenigt zowel de transportnetbeheerders als de distributienetbeheerders, en dit zowel voor elektriciteit als voor aardgas.

Synergrid
Federatie van de Elektriciteits- en Gasnetbeheerders in België
Ravensteingalerij 4, Bus 2
1000 Brussel
T + 32 2 237 11 11
info@synergrid.be
Contact
Patrick Reyniers
T + 32 2 237 11 30
Voorzitter
Fernand Grifnée
Secretaris-generaal
Patrick Reyniers
Oprichtingsdatum
20/04/2005
Aantal actieve werknemers
18
www.synergrid.be/


Fernand Grifnée, Voorzitter
Patrick Reyniers, Secretaris-generaal

De netbeheerders vormen een essentiële schakel tussen de producenten en de leveranciers en verkopers van energie enerzijds, en de verbruikers anderzijds die vrij hun leveranciers mogen kiezen. Ze hebben een cruciale rol voor de efficiënte werking van de geliberaliseerde markt, voor een vrije concurrentie tussen de marktactoren en een bedrijfszekere energiebevoorrading. Zij brengen dagelijks op een niet-discriminerende wijze meer dan 40% van het totale energieverbruik in België tot bij de eindverbruikers. Zij staan in voor de door-, in- en uitvoer van de energiestromen van en naar het buitenland. Om deze opdrachten te realiseren, zullen ze, zoals elk jaar, ook in 2011 ongeveer 1,4 miljard euro investeren in de uitbouw en het onderhoud van de netten. Hierbij werd geen rekening gehouden met eventuele buitengewone investeringen. Dit vertegenwoordigt 2,5% van het totaal van de bruto-investeringen door bedrijven en overheid in België.

Naast het netbeheer en het gas- en elektriciteitstransport verzekeren de netbeheerders de opdracht van marktfacilitatoren en ze verzekeren ook diverse opdrachten van openbare dienstverplichtingen inzake REG, hernieuwbare energie, bevoorrading van minder begunstigden…

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.