ENERGIA is de sectororganisatie in België van ondernemingen die energieoplossingen aanbieden voor mobiliteit en verwarming. Onze leden zijn actief in de raffinage, de distributie en de opslag in België van energieoplossingen voor de mobiliteit, voor de verwarming en de industrie alsook in de productie van feedstock voor de petrochemische sector.

Energia
Organisatie van ondernemingen die energieoplossingen aanbieden voor mobiliteit en verwarming
Kunstlaan 39, bus 2  
1040 Brussel 
T + 32 2 508 30 00
info@energiafed.be
Contact
Jean-Benoît Schrans
Public Affairs & Communication Manager
T + 32 2 508 30 07
M +32 (0)497 511 575
info@energiafed.be
Voorzitter
Bernadette Spinoy 
Secretaris-generaal
Wim De Wulf
Oprichtingsdatum federatie
26/10/1926
Aantal leden
15
Aantal werknemers actief in de ondernemingen die deel uitmaken van de federatie
6.494 (2020)
www.energiafed.be/
Twitter: @energiafed
LinkedIn: energiafed


Bernadette Spinoy, Voorzitter
Wim De Wulf, Secretaris-generaal

De voornaamste taken van Energia:

  • Het behartigen van de belangen van de sector op alle beleidsniveaus in België en het optreden als spreekbuis in de media voor sector gebonden thema’s.
  • Het helpen creëren van een gunstig beleidskader waarbinnen de leden opereren.
  • Het informeren van de leden over beleidskwesties, voornamelijk voor economische, sociale, energie, klimaat & milieu-aangelegenheden, die van invloed zijn op hun activiteiten.
  • Het formuleren en uitdragen van gemeenschappelijke sectorstandpunten ten aanzien van de beleidsmakers, alle betrokken instanties en de publieke opinie.
  • Het vertegenwoordigen van de leden bij het overleg tussen sociale partners binnen de bevoegde paritaire comités.
  • Handelen in naam van de sector bij de onderhandelingen inzake de programmaovereenkomst m.b.t. de bepaling van de maximumprijzen van de petroleumproducten en de transpositie van Europese Richtlijnen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.