Federgon en haar leden dragen als ‘Labour market makers’ bij tot de vernieuwde en vernieuwende arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt met een toenemende behoefte aan flexibiliteit en meer hybride arbeidsrelaties. Jaarlijks begeleiden de Federgon-leden meer dan 750.000 individuen op essentiële ogenblikken van hun carrière. Instroom, uitstroom, begeleiding, ...

Federgon
Federatie van de HR-dienstverleners
Havenlaan 86C, bus 302
1000 Brussel   
T + 32 2 203 38 03
F + 32 2 203 42 68
info@federgon.be
Contact

info@federgon.be
Voorzitter 
Nico Reeskens
CEO
Ann Cattelain
Oprichtingsdatum federatie
04/02/1964
Aantal leden
631 (op 31/12/2019) 
Aantal werknemers actief in de ondernemingen die deel uitmaken van de federatie
684.031 uitzendkrachten
63.559 dienstencheque-werknemers
7.902 projectmedewerkers
www.federgon.be
twitter.com/Federgon / @Federgon
www.linkedin.com/company/100889
www.youtube.com/user/FedergonTV


Nico Reeskens, Voorzitter
Ann Cattelain, CEO

Federgon is de federatie van de private arbeidsmarktbemiddelaars en HR-dienstverleners. Wij vertegenwoordigen de federale en regionale belangen van onze leden. Federgon staat voor kwaliteit en professionalisme.

Federgon vertegenwoordigt zowel op federaal als op regionaal niveau de belangen van haar leden en is woordvoerder van de sectoren die zij vertegenwoordigt. Hiervoor zijn wij dagelijks actief bij tal van overheden, advies- en erkenningscommissies, paritaire overlegorganen, departementen en administraties, werkgeversfederaties en politieke beslissingnemers, … om de belangen van onze sectoren te behartigen.

Vanuit onze expertise bieden wij onze leden juridische, sociale en economische informatie en analyses. Als lid kunt u bij Federgon terecht voor gespecialiseerde informatie rond sociaal recht en de reglementering die van toepassing is in de Federgon-sectoren. Wij informeren de leden over alle relevante wijzigingen in de wetgeving en andere. 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.