De Werkgeversfederatie voor de Internationale Handel, het Vervoer en de Logistiek houdt zich vooral bezig met sociale aangelegenheden in ruime zin m.b.t. bediendenpersoneel tewerkgesteld in ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (paritair comité 226).

Werkgeversfederatie voor de Internationale Handel, het Vervoer en de Logistiek
Brouwersvliet 33, bus 7
2000 Antwerpen 1  
T + 32 3 221 99 89
F + 32 3 221 99 09
Contact
Didier Lobelle
T + 32 3 221 99 89
F + 32 3 221 99 09
didier.lobelle@wf-fe.be
Voorzitter
Paul Valkeniers
Secretaris-generaal
Didier Lobelle
Oprichtingsdatum federatie
15/06/1937
Aantal leden
508
Aantal werknemers actief in de ondernemingen die deel uitmaken van de federatie
25.500
http://www.wf-fe.be/

 


Paul Valkeniers, Voorzitter
Didier Lobelle, Secretaris-generaal

De Werkgeversfederatie voor de Internationale Handel, het Vervoer en de Logistiek is ondertekenende partij bij het totstandkomen van cao's voor de sector en geeft gerichte informatie op sociaal gebied voor de aangesloten ondernemingen, inclusief adviezen (telefonisch/schriftelijk) i.v.m. sociale en arbeidswetgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten.

De federatie is gemandateerd door volgende beroepsgroeperingen:
• Belgian Airfreight Institute (BAFI);
• de Belgian Courier Association (BCA);
• de Koninklijke Belgische Redersvereniging;
• de Confederatie der Expediteurs van België (CEB);
• de Federatie van Belgische Transporteurs (Febetra);
• het Nationaal Forum Logistiek (Nafolo);
• Nafolo Aviation;
• de Nationale Federatie der Verenigingen van Scheepsagenten en -makelaars van België (Naves);
• Transport en logistiek Vlaanderen;
• Vereniging voor expeditie, logistiek en goederenbelangen van Antwerpen (FORWARD Belgium) ;
• het Vlaams logistiek verbond;
• het Werkgeversverbond der belgische havens.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.