Het VBO-verkiezingsmemorandum: het VBO gaat voor #LessIsMore2019

Less Is More. Dat is de oproep die het VBO in het kader van de komende verkiezingen aan het adres van de politieke partijen lanceert. Met Minder kunnen we Meer realiseren. Iedereen wil altijd meer. Maar soms is minder beter. Veel beter zelfs. Minder openstaande vacatures bijvoorbeeld. Minder lasten op arbeid, minder files, minder administratie, minder stakingen, minder zinloze overheidsuitgaven of minder regels die tewerkstelling en investeringen remmen.

Na de verbreding van de voorbije vijf jaar via bijvoorbeeld loonlastenverlagingen, werkgelegenheidsmaatregelen en pensioenhervormingen kiezen we nu voor meer verdieping in voor bedrijven cruciale domeinen. Het VBO heeft aan de hand van het #LessIsMore2019-concept een memorandum uitgeschreven dat ons land verder moet voorbereiden op de toekomst.

Het volledige VBO-memorandum is het resultaat van 9 maanden minutieuze voorbereiding en intensieve gedachtewisselingen met onze 50 lid-bedrijfsfederaties uit sectoren als technologie, chemie, banken en verzekeringen, bouw, voeding, handel, vervoer, energie, textiel, hout, glas, papier, mode, enz. 

Het resultaat zijn 12 WERKEN. En net zoals de onversaagde held Hercules willen we er werk van maken. Het memorandum wil evenwel niet alleen een inspiratiebron voor de politici zijn. Het wil voornamelijk een antwoord formuleren op de 4 GROTE UITDAGINGEN waarvoor dit land staat. Het wil een bijdrage leveren om haar fundamenten te verbeteren. Het memorandum bevat daartoe concrete antwoorden op sociale vraagstukken, economische uitdagingen, ecologische bedreigingen en governanceproblemen. 

> Klik hier om het volledige VBO-memorandum te downloaden
> Klik hier om het VBO-memorandum te lezen in PDF-formaat


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.