Veilig aan het werk - Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

30 oktober 2020 – Volgens de experten zullen we nog een hele tijd met het coronavirus moeten leven. We zullen dan ook nog een hele tijd maatregelen moeten blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden. Dat geldt des te meer zodra we de strenge lockdownmaatregelen afbouwen en het onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële sectoren verdwijnt. Werkgevers, werknemers, sociale partners, preventiediensten en andere actoren hebben daarbij een belangrijke rol te spelen. 

Deze generieke gids is het resultaat van de samenwerking van de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, de Economic Risk Management Group, de FOD WASO en de beleidscel van de minister van Werk. Zij hebben vanuit hun expertise een gedragen instrument ontwikkeld dat een aantal noodzakelijke, minimale bouwstenen bevat om werknemers zo veilig mogelijk (opnieuw) aan het werk te laten gaan na de lockdown door het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en besmettingen zoveel mogelijk te vermijden.

Dit generieke instrument kan vervolgens verder op maat worden ingekleurd door de verschillende sectoren om maximaal rekening te kunnen houden met hun sectorspecifieke context, en door elke werkgever die daar nood aan heeft, zodat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in veilige omstandigheden.

Het sociaal overleg op alle niveaus speelt daarbij een centrale en cruciale rol. De bestaande overlegorganen in de onderneming, zoals het comité voor preventie en bescherming op het werk, de vakbondsafvaardiging, of de werknemers zelf (indien er geen vakbondsafvaardiging is) moeten worden betrokken bij de keuze en het uitrollen van deze maatregelen. Bovendien moet er ook een beroep worden gedaan op de expertise die intern en extern aanwezig is, bv. bij de preventieadviseur en de externe preventiediensten, zeker in ondernemingen waar de interne expertise ontbreekt of beperkt is.

Er is op dit moment zeer veel vraag naar concrete en haalbare preventiemaatregelen die, hetzij algemeen, hetzij sectorspecifiek, worden aangereikt ter ondersteuning van werkgevers en ter bescherming van werknemers op het werk, tijdens de verplaatsingen naar en van de werkplaats (bv. bij gemeenschappelijk vervoer), of tijdens andere werkgerelateerde activiteiten (zoals bv. gebruik van refters, kleedkamers en andere sociale voorzieningen, contacten met klanten, leveranciers en onderaannemers ...).

Deze gids biedt richtlijnen aan sectoren en aan werkgevers die hun activiteiten (gedeeltelijk) hebben moeten stopzetten, als voorbereiding op een veilige herneming van hun activiteiten. Sectoren en werkgevers die hun activiteiten niet hebben onderbroken en die zelf reeds de nodige maatregelen hebben genomen, kunnen deze gids gebruiken als verdere inspiratiebron.

In dit artikel kan u een gedetailleerd overzicht vinden van de wijzigingen die zijn doorgevoerd in de meest recente update van 30 oktober.

U kunt de praktische gids, uitgewerkt door de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, hier downloaden. 

Deze brochure bestaat ook in het Frans, in het Engels (versie 4/5/2020) en in het Duits (versie 4/5/2020).

Velen van jullie hebben onze gratis webinar bijgewoond waarin VBO-expert Kris De Meester de grote lijnen van deze gids toelichtte. Klik hier om dit seminarie opnieuw te bekijken en het presentatiemateriaal te raadplegen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.