Uitbreiding tijdskrediet grootouders: geen goede maatregel voor een erkend probleem

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is geen voorstander van het CD&V-wetsvoorstel om het tijdskrediet uit te breiden naar grootouders in functie van de kleinkinderen. Monica De Jonghe, eerste adviseur bij het VBO, ziet meer in flexibele kinderopvang: “Het kan niet de bedoeling zijn dat we de verantwoordelijkheid inzake kinderopvang doorschuiven naar de private sector.”

Geschreven door Bart Croes / Sophie Sine, COMMUNICATION & EVENTS
20 september 2017

De sociale partners stelden al in 2009 in de aanbevelingen van het Rapport 76 dat verlofregelingen niet zonder meer kunnen worden uitgebreid zonder de budgettaire impact ervan nauwkeurig te becijferen. We kennen reeds 24 verschillende verlofregelingen in België en men blijft voorstellen doen voor nieuwe of uitbreiding van bestaande verlofregelingen in het Parlement. Vaak staat men niet stil bij de budgettaire impact en de arbeidsorganisatorische gevolgen voor de bedrijven. Men moet keuzes durven maken: als je een regeling wil uitbreiden, moet je die elders inperken om het voorstel budgetneutraal te houden.

Het kan ook niet de bedoeling zijn dat de overheid een deel van haar zorgtaken (o.m. regionale kinderopvang) doorschuift naar de gezinnen om op die manier besparingen in de zorg te realiseren. Tot slot is het onmogelijk om te controleren of de zorg effectief besteed wordt aan de kleinkinderen. De federale regering heeft zonet het systeem van de landingsbanen verstrengd. Gaan we die dan weer invoeren via een achterpoortje?

“We moeten nagaan waar de noden echt zitten. Wij geloven meer in flexibele kinderopvang, wat ook een taak is van de overheid, als je wil inzetten op zoveel mogelijk tewerkstelling in de private sector. Een oplossing voor dit probleem is legitiem, maar dat doe je niet door verlofstelsels alleen maar uit te breiden”, aldus Monica De Jonghe.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.