2,4% van de totale arbeidskosten wordt geïnvesteerd in opleiding

De langverwachte resultaten van de enquête naar voortgezette beroepsopleidingen (Continuing Vocational Training Survey – CVTS) zijn eindelijk bekend. Het doel van deze vijfjaarlijkse enquête is om de opleidingsinspanningen van de ondernemingen in kaart te brengen. De resultaten van de jongste enquête zijn positief: t.o.v. 2010 is het aandeel van de Belgische ondernemingen die een opleiding aanbieden namelijk met 6% gestegen.Geschreven door Alice Defauw , COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
27 september 2017

83,9% van de ondernemingen biedt de werknemers een opleiding aan. Ze kiezen daarbij zowel voor interne of externe opleidingen (78,4%) als voor andere types van opleiding, zoals on-the-job-training, deelname aan conferenties of workshops, zelfstudie enz. (68,6%)

Een ander positief punt dat uit de resultaten van de enquête naar voren komt, is dat Belgische werkgevers veel in de opleiding van hun werknemers investeren. Zo besteden ze 2,4% van de totale arbeidskosten aan opleiding. Dit aandeel bevestigt de cijfers van 2010 en vormt een toename t.o.v. 2005, toen 1,6% werd gehaald.

Nog volgens de enquête beschouwen Belgische ondernemingen de volgende vijf competenties als belangrijk voor hun ontwikkeling:

1. Technische, praktische of specifieke competenties voor een bijzondere taak: 60,7%2. Klantgerichte houding: 45,4%
3. Vermogen om in team te werken: 38,6%
4. Probleemoplossend vermogen: 29,0%
5. Algemene informaticacompetenties: 27,3%

Hieruit blijkt duidelijk dat soft skills belangrijker worden op de arbeidsmarkt.

VBO – Uit de resultaten van de CVTS-enquête blijkt opnieuw dat de Belgische ondernemingen aanzienlijke inspanningen leveren wat de opleiding van hun werknemers betreft. Bovendien wordt een positieve ontwikkeling vastgesteld. De enquête laat ook zien dat andere types opleiding aan belang winnen. Terwijl de inspanningen van de ondernemingen positieve cijfers laten optekenen, wil het VBO echter nogmaals wijzen op het relatief kleine aandeel (van de volledige bevolking) dat deelneemt aan opleiding. Zo heeft in België maar 7% van de bevolking een opleiding gevolgd tegenover 10,8% in de EU en meer dan 25% in de noordse landen! Die cijfers leggen de vinger op de gebrekkige 'leercultuur' bij de Belgische bevolking. Werknemers – en de bevolking in het algemeen – moeten dan ook sterker worden geresponsabiliseerd.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.