Autonomie van de sectoren voor vaststelling opleidingsinspanning

De wet werkbaar werk voerde een nieuwe interprofessionele doelstelling in om gemiddeld 5 dagen vorming per voltijds equivalent per jaar te bereiken.Geschreven door Anneleen Bettens, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
09 oktober 2017

De doelstelling kan worden gerealiseerd via een sectorale aanpak of op het niveau van de onderneming door de creatie van een individuele opleidingsrekening. Bij gebreke aan deze twee instrumenten geldt een suppletieve regeling waarbij op het niveau van de onderneming een pot op opleiding van gemiddeld twee dagen per jaar en per voltijds equivalent geldt. Voor ondernemingen met 10 tot 20 werknemers geldt een afwijkend regime. Ondernemingen met minder dan 10 werknemers vallen niet onder de nieuwe regels. De NAR spreekt zich in zijn advies nr.2051 uit over een ontwerp van koninklijk besluit dat deze beslissing verder concretiseert.

VBO – Het NAR-advies benadrukt het belang van de sectorale autonomie om zelf het toepassingsgebied, het huidige opleidingsniveau en de opleidingsdoelstelling uitgedrukt in dagen te bepalen. Overbodige administratieve formaliteiten zijn uit den boze. Sectoren hebben tot 30 november de tijd om hun cao neer te leggen op de FOD WASO: hoog tijd dus voor een rechtszeker kader. Voor de sectoren die reeds een cao hebben neergelegd vragen de sociale partners dat de FOD WASO bij de beoordeling hiervan enkel rekening houdt met het gekende wettelijk kader. Tot slot wordt een afwijkend regime voorgesteld van een pot van 1 dag per voltijds equivalent per jaar voor ondernemingen met 10 tot 20 werknemers, die niet onder een sectorale cao of een individuele opleidingsrekening vallen. Het VBO dringt er op aan dat het ontwerp van koninklijk besluit wordt bijgestuurd.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.