De uitdagingen van de energietransitie volgens de sociale partners

Na lange werkzaamheden in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) hebben werkgevers en vakbonden de laatste hand gelegd aan hun advies over de uitdagingen bij het definiëren van een energievisie, het is te zeggen bij de invoering van het Energiepact waarop we al zo lang wachten.

Geschreven door Olivier Van der Maren, COMPETENTIECENTRUM DUURZAME ONTWIKKELING & MOBILITEIT
26 september 2017

In zijn advies herinnert de CRB eraan dat de doelstellingen van elk energiebeleid tegelijk te maken hebben zowel met bevoorradingszekerheid als met milieu-uitdagingen en energiekost.

De CRB vestigt de aandacht op ons industrieel weefsel, dat energie-intensiever (aandeel energiekosten in de toegevoegde waarde) is dan dat van onze buurlanden ondanks het goede energie-efficiëntieniveau van onze industrieën. Vandaar het cruciale belang van de energiekosten voor het concurrentievermogen van ons industrieel weefsel. De CRB vraagt om de prijsverschillen tussen België en de buurlanden te monitoren (aan de hand van verbruiksprofielen) en wil dat er “daadwerkelijk maatregelen worden genomen om de concurrentiepositie van de bedrijven te vrijwaren (o.a. in het kader van de zogenaamde energienorm waarvan de vorm, de samenstelling en het gebruik nog moeten worden gedefinieerd).”

Bovendien komt de CRB ook terug op het belang van de markt haar werk te laten doen en de belemmeringen voor het goed functioneren ervan weg te werken, op het belang van een sterkere integratie op Europees niveau, op de dynamische evolutie van het subsidiebeleid voor technologieën, op de noodzaak om te innoveren op technologisch en gedragsniveau maar ook wat arbeidsorganisatie betreft. Die elementen zijn onontbeerlijk om industriële activiteiten te ontwikkelen op ons grondgebied. We mogen ze niet uit het oog verliezen. Tot slot heeft de CRB nog aandacht voor de werkgelegenheid en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan.

De uitdagingen gaan verder dan de samenvatting in dit artikel en zijn een aanvulling op de energievisie voor België opgesteld door het VBO. De verdienste van het advies van de CRB is dat het ‘kostenaspect’ een volwaardig onderdeel is, terwijl de kosten al te vaak in de schaduw van de klimaatuitdagingen staan.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.