Meer innoveren door meer samenwerking!

Nog nooit waren zoveel wetenschappers, ingenieurs en onderzoekers aan de slag in ons land. Maar ondanks alle innovatieve ideeën en tonnen energie stoot ons land volgens de Global Innovation Index 2018 niet door tot de top tien van ‘s werelds meest innovatieve economieën. Het is dan ook hoog tijd dat de verschillende innovatieactoren elkaar beter leren kennen en nauwer gaan samenwerken, over bedrijfs-, sector-, en geografische grenzen heen. Met de oprichting van BRIEC (Belgian Research, Innovation and Entrepreneurship Community) wil het VBO hier een bijdrage aan leveren. Want de grootste successen worden gerealiseerd wanneer innovatie niet enkel bedrijfsgrenzen, maar ook geografische en sectorgrenzen overschrijdt.

Geschreven door Pieter Timmermans, ALGEMENE DIRECTIE
08 november 2018

Waarom BRIEC?
Dit nieuwe initiatief bouwt voort op het VBO-Innovatieforum van oktober 2016 (“Innovation across Borders”). Daar werd immers vastgesteld dat er op het terrein bij onze bedrijven en sectorfederaties een belangrijke behoefte bestaat aan meer uitwisseling van informatie en een sterkere samenwerking tussen en met de verschillende innovatiespelers. Het is daarbij niet de bedoeling om in de plaats te treden van bestaande initiatieven, maar ervoor te zorgen dat het innovatiepotentieel in ons land door meer samenwerking nog verder kan worden opgekrikt. Als VBO geven we zo bovendien aan dat we meer zijn dan een sociale partner, door andere thema’s op de agenda te zetten.

België: top in O&O, middenmoot in innovatie
België is momenteel geen ‘innovation leader’, maar een ‘strong innovator’. We staan op de 8e plaats in de innovatie-index van de Europese Commissie. Op Frankrijk na staan onze buurlanden boven ons in deze index.

België scoort nochtans goed op heel wat aspecten: een aantrekkelijk ecosysteem voor onderzoek, veel innovatieve ondernemingen en veel investeringen in R&D. Maar wat betreft de impact van innovatie op tewerkstelling en verkoop presteren we onder het EU-gemiddelde. We exporteren bijvoorbeeld minder medium- en hightechproducten dan de andere EU-lidstaten. We doen m.a.w. veel aan O&O maar dit vertaalt zich onvoldoende in een sterkere productie en vermarkting van medium- en hoogtechnologische producten.

Innovatie: fundament voor welvaart en concurrentiekracht
Innovatie is nochtans van cruciaal belang voor onze samenleving. In eerste instantie zorgt innovatie voor steeds betere goederen en diensten die ons leven aangenamer, veiliger en gezonder maken.

Daarnaast is innovatie ook de motor van productiviteitsgroei. Betere processen en technologieën zorgen ervoor dat er steeds meer geproduceerd kan worden in één arbeidsuur waardoor onze welvaart kan blijven toenemen.

Bovendien wapent innovatie onze bedrijven tegen buitenlandse concurrentie. Innovatieve producten van superieure kwaliteit kunnen immers een wat hogere prijs verantwoorden.

Tot slot speelt innovatie een cruciale rol in het oplossen van een aantal wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering, verkeerscongestie, milieuvervuiling, voedselvoorziening voor een groeiende wereldbevolking …

Innovatie verder stimuleren
We hebben er dus alle belang bij om door te stoten naar de Europese en wereldwijde innovatietop. Om dit te realiseren, moeten we niet enkel onze structurele zwaktes aanpakken (te hoge loonkosten, een mismatch op de arbeidsmarkt en de complexiteit van onze regelgeving), maar zeker ook inzetten op meer samenwerking. De tijd dat innovatie louter binnen het eigen bedrijf werd ‘bedreven’, is immers voorgoed voorbij. Nog maar weinig bedrijven hebben de technologische kennis, de middelen en het overzicht om alles zelf te doen, van onderzoek over ontwikkeling, tot het in de markt zetten van de innovatie.

Samenwerking is dan ook noodzakelijk geworden voor Belgische bedrijven om zich te onderscheiden en competitief te blijven. Kwaliteitsvolle onderzoeks- en kennissystemen dragen bij tot een betere verspreiding van kennis, wat op zijn beurt de ondernemingen in staat stelt om meer gesofisticeerde activiteiten en producten te ontwikkelen die moeilijker door anderen te kopiëren zijn. Efficiënte clusters verkorten ook de ‘time to market’ door hergebruik van bestaande technologische componenten mogelijk te maken.

BRIEC is een mooie aanzet om van grensoverschrijdende innovatie een succesverhaal te maken. Zo kunnen we de bestaande barrières tussen academici en bedrijven, tussen sectoren en bedrijven onderling en tussen innovatiespelers uit de verschillende regio’s overstijgen.

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.