Internationale Arbeidsorganisatie lanceert initiatief voor de Europese regio

Vorige week vond in Istanbul de tiende Europese Regionale bijeenkomst van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) plaats met als leidraad ‘Welke toekomst voor waardig werk in Europa en Centraal-Azië?’. De IAO is een gespecialiseerde instelling binnen de Verenigde Naties, de enige tripartiete, waar vertegenwoordigers van regeringen, werkgevers en vakbonden onderhandelen over sociale en arbeid gerelateerde zaken en beleid.

Geschreven door Kris De Meester, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
12 oktober 2017

Het VBO, in de persoon van Kris De Meester (foto) vertegenwoordigde er de Belgische werkgevers. De vergadering begon niet onder een gunstig gesternte omdat zowel de Internationale (ITUC) als de Europese vakbondsconfederatie ETUC hun leden hadden opgeroepen om de vergadering te boycotten vanwege het gedrag van de Turkse overheid t.o.v. grote groepen werknemers. Dat dit ging over de toekomst van Europa, Turkije enkel de gastheer was en dat ze zelf mee de beslissing namen tot het organiseren van de bijeenkomst was plots van geen tel meer. De Belgische overheid volgde de vakbondslogica en beperkte zich tot een protocollaire aanwezigheid van de consul generaal tijdens de openingssessie. Die houding kon op weinig bijval van hun wel aanwezige Europese collega’s rekenen. Overigens dient onderstreept te worden dat ook de werkgevers de houding van de Turkse overheid veroordelen. Dat mag ons evenwel niet beletten om op te treden als een sterke en verantwoordelijke sociale partner zoals 4 jaar geleden benadrukt in de verklaring van Oslo.

De wel aanwezige delegaties focusten gedurende 4 dagen, via keynote sprekers en interactieve debatten op het dynamische proces dat het werken in de toekomst vorm aan het geven is. Het ging o.a. over de snelle technologische ontwikkelingen, globalisering, demografische trens, de nood aan nieuwe skills, de organisatie van de arbeid, arbeidsmigratie en vluchtelingen.

Uiteindelijk leidde dit tot het unaniem bekrachtigd “initiatief van Istanbul voor het eeuwfeest van de IAO”. Dit vormt een beleidskader om de opportuniteiten die werken in de toekomst biedt, in het bijzonder de technologische ontwikkelingen, maximaal te benutten en tegelijk de risico’s die ermee gepaard onder controle te houden. Het initiatief benadrukt ook dat arbeid geen koopwaar is en dat alle landen de plicht hebben om de fundamentele principes en rechten van de arbeid te realiseren en te respecteren.

VBO – De IAO stelt terecht dat we ons sterke en verantwoordelijke sociale partners moeten tonen. Het gaat niet om pessimisten langs de ene kant en optimisten aan de andere maar om organisaties die openlijk dialogeren met ambitie en volharding. Alleen op die manier kunnen we mee als architect werken aan een toekomst die productief, duurzaam, waardig en rechtvaardig is.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.