Naar een handels(de-)escalatie?

De toekomstige wereldwijde groei hangt voor een deel af van het risico op handelsoorlogen. Werd de eerste helft van dit jaar gekenmerkt door heel wat aankondigingen die dergelijke escalaties deden vrezen (met name tussen de VS en een aantal van zijn handelspartners), dan vielen onlangs weer bemoedigende signalen ten gunste van vrijhandel op te tekenen.

 

Olivier Joris, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
04 september 2018

Het CETA, het vrijhandelsakkoord EU/Canada dat momenteel geratificeerd wordt in de EU, werd bij ons in juli jl. goedgekeurd door de Kamer en enkele weken eerder door het Vlaams Parlement. Midden juli tekende de EU overigens ook een breed handelsakkoord met Japan. De inwerkingtreding van dat akkoord in de loop van 2019 zou heel wat nieuwe mogelijkheden moeten scheppen voor onze exporterende bedrijven. Voorts is de EU verwikkeld in handelsonderhandelingen met Australië en Nieuw-Zeeland.

Na maandenlange handelsspanningen tussen de EU en de VS (extra Amerikaanse invoerrechten op Europees staal en aluminium, Europese tarifaire tegenmaatregelen en dreigingen m.b.t. de invoer van Europese wagens door de VS), werden Trump en Juncker het op 25 juli eens over een handelsagenda. De EU en de VS gaan gesprekken opstarten om het handelsverkeer in o.a. industriële goederen en diensten vlotter te maken, en tegelijkertijd inzetten op een herdynamisering van de Wereldhandelsorganisatie. Gezien de intensiteit van de trans-Atlantische handels- en investeringsbanden ziet het VBO hierin een eerste bemoedigende stap richting een mogelijke de-escalatie.

Maar daarmee is nog niet alles gewonnen. De aankondiging van gesprekken tussen de EU en de VS is weliswaar een eerste stap in de goede richting, maar moet ook daadwerkelijk gevolgd worden door concrete beslissingen. Want, ook al maken de extra invoerrechten op Europees staal en aluminium deel uit van de te bespreken onderwerpen, ondertussen blijven ze wel gewoon van toepassing. En de uitkomst van het Amerikaanse onderzoek naar de invoer van auto’s blijft onzeker.

Nog andere dossiers dreigen het handelsverkeer te belemmeren. Denk bijvoorbeeld aan de handelsoorlog die momenteel wordt uitgevochten tussen de VS en China (en de mogelijke gevolgen daarvan in Europa), de groeiende handelsbelemmeringen of zelfs oneerlijke en protectionistische praktijken wereldwijd en de nefaste gevolgen van een eventuele ‘no-deal’ in het Brexit-dossier (synoniem voor talrijke tarifaire, reglementaire en douanecomplicaties).

Al deze dossiers worden de komende weken en maanden van dichtbij opgevolgd door het VBO.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.