Meer investeringen, meer groei, meer jobs

Dinsdag 11 september presenteerde het Strategisch comité – dat in het voorjaar door de Eerste minister werd opgericht – in het Afrikamuseum in Tervuren, zijn Nationaal Pact voor Strategische Investeringen. In het Pact werden om en bij de 150 miljard euro aan investeringen naar voren geschoven in de periode 2019-2030, waarvan de overheden 45% of ongeveer 65 miljard euro voor hun rekening zullen nemen (of ongeveer 5 miljard euro per jaar). Daarmee zou onze jaarlijkse investeringsquote tussen 3 en 3,5% van het bbp uitkomen, wat ons terug in de buik van het Europese peloton zou brengen.

Pieter Timmermans, ALGEMENE DIRECTIE
12 september 2018

Het VBO is al jaar en dag voorstander van meer doelgerichte, publieke investeringen die de economische groei kunnen aanzwengelen en zo meer werkgelegenheid kunnen creëren. In 2011-2015 beliepen de publieke investeringen in vaste activa in België slechts 2,4% van het bbp, 0,6 procentpunt-bbp minder dan gemiddeld in onze 3 buurlanden en ongeveer 0,4 procentpunt-bbp minder dan gemiddeld in de Europese Unie.

Het VBO is dus opgetogen over het ontwerp van Investeringspact, dat de publieke investeringen wil opdrijven in 6 cruciale domeinen: digitalisering, cybersecurity, onderwijs, gezondheidszorg, energie en mobiliteit.

Het ontwerp vestigt ook de nodige aandacht op heel wat omgevingsfactoren, zoals:

-  een aanpassing van het vergunningenbeleid zodat infrastructuurwerken sneller en met een grotere rechtszekerheid kunnen worden gerealiseerd.
-  een eenvoudiger en soepeler kader voor publiek-private partnerschappen die nog veel meer zouden kunnen worden ingezet en zo de last voor het overheidsbudget zouden kunnen verlichten.
-  een hervorming van de Europese begrotingsregels: publieke investeringen worden momenteel beschouwd als eenmalige uitgaven die in één keer moeten worden opgenomen in de begroting, terwijl ze over een langere periode baten opleveren. Het moet mogelijk zijn om doelgerichte, publieke investeringen te spreiden over verschillende begrotingsjaren.

Volgens het VBO kan het pact enkel slagen als alle partijen zich over de grenzen van meerderheid en oppositie, over verschillende bevoegdheidsniveaus en over verschillende legislaturen heen engageren om dat mee te uit te voeren. Het zal ook cruciaal zijn om erover te waken dat die projecten worden gekozen die op termijn het meest bijdragen tot de verhoging van het groeipotentieel van de Belgische economie. Er is nu nood aan een goed doordachte en snelle uitrol.

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.