Topontmoeting VN over Duurzame Ontwikkeling – De economische component is onontbeerlijk!

Deze zomer vond het “High-level Political Forum” (HLPF) over duurzame ontwikkeling plaats om de successen, uitdagingen en lessen te bespreken en goede praktijken te delen m.b.t. het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Het forum werd opgericht tijdens de Rio+20-conferentie van de VN in 2012 met als doel om de implementatie van de SDG’s te promoten en op te volgen, richtlijnen en aanbevelingen te formuleren en politiek leiderschap te tonen. Het HLPF overziet daarbij een netwerk van opvolgings- en bijsturingsprocessen op het mondiale niveau.

12 september 2018

47 landen stelden hun nationaal vrijwillig rapport voor met een overzicht van de verschillende initiatieven die bijdragen aan de realisatie van Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. België stelde zijn rapport eerder al voor in 2017.

Prominent in het programma stond het 3e SDG Business Forum en het Businessfor2030 Dinner om initiatieven uit het bedrijfsleven en partnerships aan te moedigen met een focus op innovatieve zakelijke oplossingen om duurzame ontwikkeling te versnellen. Op 1 en 2 oktober komt er ook een globaal werkgeversforum in Madrid om acties van werkgeversfederaties naar hun leden toe te ontwikkelen en uit te rollen. 


Kris De Meester (VBO) onderstreepte namens de IOE (Internationale Werkgeversorganisatie) dat de SDG’s een prioriteit zijn voor het bedrijfsleven. In de verklaring van Bahrein in 2015 toonde de werkgeversfamilie reeds zijn engagement. Nu is er ook een Agenda 2030-beleidswerkgroep van de werkgevers om ervaringen uit te wisselen, partnerschappen te ontwikkelen en kennis en expertise op te bouwen. Hij benadrukte de inzet van nationale werkgeversfederaties, waaronder het VBO, voor duurzame ontwikkeling. Tegelijk onderstreepte hij de noodzaak om bij elke van de ontwikkelingsdoelen oog te hebben voor de economische component. De ecologische, sociale, maatschappelijke en economische dimensies dienen gelijktijdig en evenwichtig ontwikkeld te worden om tot een duurzame win-win te komen. 

> Meer info: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
> Lees ook De troef van SDG’s voor uw onderneming? Specifieke vbo-website maakt u wegwijs!


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.