Uitvoering IPA – Vraag steun voor een bedrijfsproject ter preventie van burn-out

Ondernemingen kunnen nog tot 15 september deelnemen aan de proefprojecten rond de preventie van burn-out van de Nationale Arbeidsraad. Deze projecten zijn een uitvoering van het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018 en worden gefinancierd met de bijdragen die de ondernemingen storten voor de risicogroepen.

 

Kris De Meester, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
04 september 2018

De subsidies (8.000 euro excl. btw per project) zijn bestemd voor pilootprojecten in ondernemingen die een geïntegreerde, participatieve en pluridisciplinaire aanpak vooropstellen van psychosociale risico's op het werk en burn-out in het bijzonder. Het opzet is om breed te werken rond alle factoren die een impact hebben op het (positief) functioneren van werknemers en organisaties. Bij burn-outpreventie ligt de focus meer op het komen tot gemotiveerde en bevlogen medewerkers en het voorkomen dat mensen uitvallen omwille van psychosociale belasting. 

De aanvragen moeten worden ingediend samen met een deskundige begeleidende organisatie die ervaring en expertise van minimaal 3 jaar kan aantonen in het begeleiden van ondernemingen op het vlak van competenties, talent, arbeidsinhoud, arbeidsorganisatie, arbeidsprocessen, arbeidsrelaties, autonomie, gezondheid, leiderschapsontwikkeling, sociaal overleg … 

Er wordt een engagement gevraagd van de geïnteresseerde ondernemingen om de mogelijkheden te verkennen onder deskundige begeleiding. Concrete acties/plannen hoeven nog niet op het moment van de aanvraag. De begeleidende organisatie zal de onderneming door de verschillende fasen loodsen: informatie en sensibilisering, het bepalen van preventiemaatregelen, de toepassing van de maatregelen en de evaluatie ervan. Op basis van een 'foto' van de toestand in de onderneming wordt bepaald welke onderwerpen uitgewerkt zullen worden in het project en welke concrete acties nodig zijn. 

De subsidieaanvragen kunnen uiterlijk tot 15 september 2018 via elektronische weg worden ingediend door de ondernemingen via het formulier op de website van de Nationale Arbeidsraad. De looptijd van de projecten is één jaar en in geval van goedkeuring kan worden gestart vanaf 15 december 2018. 

VBO – Werkgevers- en werknemersorganisaties getuigen met dit initiatief van sociaal engagement en een proactieve aanpak. Via de pilootprojecten met deskundige begeleiding willen de sociale partners een aanpak uittesten (en op punt stellen) om tegen de achtergrond van stijgende werkdruk en psychosociale belasting te proberen zinvol en kwaliteitsvol werk tot stand te brengen op grotere schaal om te voorkomen dat medewerkers uitvallen met psychosociale klachten in het algemeen en burn-out in het bijzonder. We roepen ondernemingen die dit doel willen nastreven op om zich kandidaat te stellen. Een omstandig dossier is niet nodig. Een positief engagement kan volstaan.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.