Nieuwe regels voor detachering van werknemers vanaf 30 juli 2020

Op 29 mei werd een nieuwe wet goedgekeurd die vanaf 30 juli 2020 de in 2018 herziene detacheringsrichtlijn omzet. De nieuwe wet verduidelijkt de loon- en arbeidsvoorwaarden en de procedures die gelden wanneer een buitenlandse werkgever een of meerdere werknemers naar België detacheert om daar diensten te verrichten. Alle EU-lidstaten worden nu geacht om vóór 30 juli gelijkaardige wetgeving in te voeren.


Annick Hellebuyck, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
08 juni 2020

De Belgische sociale partners hadden al in november 2019 in de NAR hun advies hierover verstrekt. Het verwondert het VBO dan ook dat de zaak zo laat is behandeld door het parlement en dat er materieel geen enkel debat ten gronde mogelijk was, gelet op de ingeroepen spoedprocedure. Daardoor ontbreekt het de nieuwe Belgische regelgeving nu aan duidelijkheid. Dat heeft weliswaar deels te maken met de complexiteit van het systeem dat Europa in 2018 goedkeurde, en waarin vanaf de eerste dag van detachering alle loon- en arbeidsvoorwaarden uit de nationale wetgeving en uit de verplichte cao's gelden (in de plaats van het huidige minimumloon), terwijl men zich beter had gefocust op de sectoren die gevoelig zijn aan sociale dumping. Uiteraard moet de nieuwe wet voldoen aan de nieuwe Europese regels.

In wezen bevestigt de Belgische wet dus de uitbreiding van de 'harde kern' van voorwaarden die vanaf 30/07/2020 meteen bij de eerste dag van tewerkstelling gelden, met inbegrip van bepaalde reis-, maaltijd- en verblijfskosten. Duurt de detachering langer dan 12 maanden (ook bij vervanging van een gedetacheerde werknemer met dezelfde functie), dan moet de werkgever ook de bepalingen toepassen op het vlak van arbeidsongeschiktheid, gewaarborgd dagloon, klein verlet enz. De lijst van verplichtingen die gelden tijdens de 2de periode wordt eerstdaags bekendgemaakt bij koninklijk besluit. Zonder in detail te treden kan een buitenlandse werkgever wel een geautomatiseerd formulier gebruiken om een verlenging van de eerste periode met 6 maanden te betekenen en te motiveren.

Voor het overige legt de wet Belgische gebruikers van gedetacheerde uitzendkrachten een aantal informatieverplichtingen op ten aanzien van het buitenlandse uitzendkantoor. En tot slot vervolledigt deze wet het Sociaal Strafwetboek en verduidelijkt ze tegelijkertijd dat de sancties beperkt zullen blijven indien de Belgische ‘enige officiële website’ de toepasbare arbeidsvoorwaarden niet vermeldt.

VBO - Laten we in de praktijk vanaf nu naar de toekomst kijken: voor ons gaat het in bijzonder om de enige officiële website, ontwikkeld door de FOD Werkgelegenheid. Die moet buitenlandse werkgevers en werknemers volledige, duidelijke en toegankelijke informatie verschaffen over alle loon- en arbeidsvoorwaarden die gelden in België, ook op sectorniveau. De huidige website kan zeker worden bijgeschaafd, in het bijzonder gelet op de aanbevelingen of, beter nog, de templates die de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) zou moeten ontwikkelen voor alle lidstaten. Het is in het belang van iedereen - werknemers én werkgevers, zowel Belgisch als buitenlands - dat de nationale informatie bevattelijk is, zodat de loon- en arbeidsvoorwaarden naar behoren nageleefd worden door de actoren op het terrein (vaak kmo's).

Zie hieromtrent ook Detachering van werknemers: de geldende regels beter communiceren

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.