Het DESI-rapport van België? ‘Kan beter!’

De Digital Economy and Society Index (DESI*) publiceerde onlangs zijn jaarverslag. België kan geen al te goed rapport voorleggen. We zijn niet de laatste van de klas, maar we doen het wel slechter dan de vorige keer. Toen stonden we nog op de 9de plaats, in 2021 gleden we met wisselende resultaten af naar de 12de plaats. 


Amélie Wuillaume, COMPETENTIECENTRUM DIGITAAL & INNOVATIEF ONDERNEMEN
21 december 2021

 

Menselijk kapitaal

Nu onze wereld meer en meer digitaal wordt, mag het niet verbazen dat werkgevers in de EU steeds meer op zoek zijn naar ICT-specialisten en personeel met voldoende digitale vaardigheden. We zien trouwens zowat overal in Europa dat er in die domeinen ook steeds meer mensen afstuderen. Estland (8%), Ierland, (7,8%) en Finland (7,4%) zitten trots op de eerste rij. België zit samen met Italië, Portugal en Cyprus achteraan in de klas. Die vier hebben het kleinste aandeel ICT-gediplomeerden (minder dan 3%).

Het aantal Belgische bedrijven dat ICT-specialisten in dienst neemt is met 30% (net als in Ierland) procentueel gezien wel het grootst, tegenover een Europees gemiddelde van 19%. Meer en meer Belgische bedrijven (33%) bieden hun werknemers ook ICT-opleidingen aan om zich bij te scholen (tegenover gemiddeld 20% in de EU). 

Integratie van digitale technologie

België scoort ook goed op het integreren van digitale technologieën, d.w.z. de digitalisering van de ondernemingen en het gebruik van e-commerce. Dat is en blijft een van de sterke punten van ons land en levert ons de zesde plaats op. In 2020 had 75% van de Belgische kmo’s ten minste een basisniveau van digitale intensiteit (EU-gemiddelde: 60%) en maakte 24% van hen ook gebruik van de mogelijkheden van e-commerce (gemiddeld verkoopt slechts 17% van de Europese kmo’s online). Bovendien gebruikt 43% van alle Belgische bedrijven de cloud (ten opzichte van gemiddeld 26% in de EU). 

Belgische ondernemingen presteren daarentegen iets onder het EU-gemiddelde voor het gebruik van AI-oplossingen (24% tegenover 25% gemiddeld) en elektronische facturatie (25% ten opzichte van 32% gemiddeld). We doen het ook minder goed voor de indicator ‘ICT voor milieuduurzaamheid’, die meet in welke mate de toegepaste ICT-technologieën de bedrijven helpen om milieuvriendelijker te worden (bv. minder energie- of materiaalverbruik). Met 56% scoort België dus onder het Europese gemiddelde (66%).

Digitale overheidsdiensten

België staat op de 17de plaats wat digitale overheidsdiensten betreft en zit daarmee dus onder het EU-gemiddelde. Vooral op het gebied van digitale overheidsdiensten voor burgers doet ons land het slechter (71% tegenover 75% gemiddeld). We presteren iets beter dan het EU-gemiddelde voor het aandeel gebruikers van e-overheid (66% tegenover 64%) en voor de digitale overheidsdiensten voor bedrijven (een score van 85% tegenover een gemiddelde van 84%).

Connectiviteit

In België wordt veel gebruikgemaakt van breedbandverbindingen (minstens 100 Mbps), daarmee verdient het een zesde plaats in de EU-ranking. Anderzijds lopen we in België nog steeds achter inzake 5G, zowel wat de gereedheid als de dekking betreft (3% t.o.v. 51% gemiddeld). De voor begin 2022 geplande 5G-multibandveiling en de herziening van regionale normen inzake blootstelling aan elektromagnetische velden zouden de situatie kunnen deblokkeren.

VBO - Het is duidelijk: België moet de handen uit de mouwen steken! Een van de grootste problemen voor de bedrijven in hun digitale transitie is nog steeds de skills mismatch. Die fnuikt hun innovatiecapaciteit en beperkt de voordelen die ze kunnen halen uit innovatie. Studenten en werkzoekenden hebben nood aan meer sensibilisering en opleiding. Daarnaast helpt de geïmplementeerde informatie- en communicatietechnologie  bedrijven nog niet om hun milieu-impact te verminderen. Ons land moet dus mikken op de ‘twin transition’. Ook de programma’s om AI in te burgeren, moeten worden opgeschroefd, want op dat vlak scoren we onder het Europese gemiddelde. Tot slot moet ons land zijn digitale overheidsdiensten verder ontwikkelen. Dat is een echte hefboom voor de digitalisering op alle niveaus van de samenleving. We moeten absoluut investeren om onze ambities waar te kunnen maken.

Bron: Rapport DESI BE

(*) DESI bestaat uit 35 indicatoren die worden gestructureerd in 5 onderdelen die onderling afhankelijk zijn: connectiviteit (snelle vaste breedband, snelle mobiele breedband, snelheid van de verbinding en tarieven), menselijk kapitaal (digitale vaardigheden op basisniveau en boven basisniveau), gebruik van internetdiensten (aantal gebruikers, activiteiten en inhoud, online transacties), de integratie van digitale technologie (digitale transitie van ondernemingen, e-commerce) en digitale overheidsdiensten (gebruikers van online administratie, omvang van de online diensten, open data).

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.