Goed voorbereid herstarten!

Hoe kunnen we onze economie weer vlot, veilig, maar zeker laten heropleven? Dat is dé hamvraag vandaag. De Nationale Veiligheidsraad maakte een duidelijke opening om onze economie opnieuw op te starten tegen 4 mei. Een generieke gids met goede praktijken moet de bedrijven houvast bieden om zich optimaal voor te bereiden zodat ze bij groen licht snel opnieuw aan de slag kunnen. De Groep van Tien schaart zich achter zo’n gids met goede praktijken, uitgewerkt door de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk.

 


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
23 april 2020

Er ís geen andere weg dan de weg vooruit. Eensgezind en in het belang van iedereen. Zonder weloverwogen perspectief op een goed gestructureerde heropening van de economie dreigen we in een nefaste solvabiliteitscrisis te verzeilen. Dat zou de fundamenten van onze economie zo diep aantasten dat we het toekomstige groeipotentieel van onze bedrijven hardhandig fnuiken. Waardoor we met z’n allen nog decennialang de prijs van een zwaar gehavende economie zouden meeslepen. 

Het gros van de bedrijven staat klaar voor de heropstart. In het overgrote deel van de ondernemingen kan de volledige productieketen veilig worden opgestart. Elk bedrijf op zijn maat. Vlot opstarten zal een delicate evenwichtsoefening worden tussen veiligheid en efficiëntie. Ondernemingen zullen hun werkprocessen op een aangepaste manier moeten organiseren en dat zal creativiteit en flexibiliteit vragen. Aan de bedrijven om sector per sector te bewijzen dat ze gezondheid én economie samen kunnen laten sporen. 

Toolbox best practices
De praktische gids, uitgewerkt door de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, moet de heropleving van de economie vergemakkelijken en is in de eerste plaats bedoeld voor die ondernemingen die zich willen voorbereiden op heropstart. Bedrijven die al aan de slag zijn, kunnen verder werken mits ze oog blijven hebben voor de veiligheids-, gezondheids- en hygiënevoorschriften. 

De gids bundelt concrete en haalbare preventiemaatregelen die de werkgevers ondersteunen en de werknemers bescherming bieden. Bescherming op het werk, tijdens verplaatsingen naar en van de werkplek (bv. bij gemeenschappelijk vervoer) of tijdens werkgerelateerde activiteiten. Denk aan het gebruik van refters, kleedkamers en andere sociale voorzieningen. Of aan contacten met klanten, leveranciers en onderaannemers. 

‘Go for it’, bewijs dat we veilig kunnen werken!
Mijn boodschap aan de bedrijven die staan te popelen om te starten: bereid u optimaal voor. Ga samen met uw medewerkers aan de slag en haal inspiratie uit de praktische gids. Creëer draagvlak in de schoot van uw onderneming of organisatie zodat een vlotte en veilige heropstart mogelijk wordt. Weet wel, de gids is geen checklist, maar een toolbox met best practices en suggesties. Pas ze toe op maat van uw activiteiten en business.

Is dit pad evident? Zeker niet. De exitoperatie waarvoor we nu staan, is voor ons land even ongekend als cruciaal. Iedereen heeft er baat bij dat onze economie in veilige omstandigheden kan opstarten. De risico’s op heropflakkering van de epidemie zullen ons nog lange tijd parten spelen. Daarom roepen de sociale partners nogmaals op om passende maatregelen te nemen en alle voorschriften na te leven. De inspectie voor welzijn op het werk zal een oogje in het zeil houden, en desnoods begeleidend en oplossingsgericht tussenkomen. 

Ik steek niet onder stoelen of banken dat het nieuwe (samen)werken grote inspanningen zal vergen van ons allemaal en dat gedurende een lange tijd. We mogen ons gedrag – werknemers en werkgevers, consumenten en producenten – echter niet laten leiden door angst voor de toekomst. Samen met alle sociale partners en onze lid-sectorfederaties  ben ik ervan overtuigd dat we onze economie terug op toerental kunnen krijgen door vertrouwen, solidariteit en verantwoordelijkheidszin. 

U kunt de praktische gids, uitgewerkt door de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, hier downloaden. 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.