Duurzame publiek-private samenwerkingen: ondernemingen reiken overheid de handDe Belgische overheidsinvesteringen liggen al tientallen jaren structureel laag en de uitdagingen waar ons land voor staat, zoals de groene en digitale transitie, zijn immens. De publieke investeringsmiddelen van de overheid zijn onvoldoende om de complexe en ingrijpende uitdagingen van morgen alleen aan te gaan. Daarom reiken Ageas en het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) de overheid in een white paper de hand. De private sector is namelijk bijzonder enthousiast om mee te werken aan grote overheidsinvesteringen, maar jammer genoeg blijft het aanbod concrete projecten beperkt ten opzichte van de potentiële vraag van investeerders.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
16 juni 2022

Door de klimaatverandering, het mobiliteits- en energievraagstuk, de digitalisering, de grondstoffenschaarste en de toenemende druk op welzijn en gezondheid staat de overheid de komende jaren en decennia voor een grote financiële opgave. Door de brede maatschappelijke impact, de complexiteit van die uitdagingen en het structureel lage niveau van de Belgische overheidsinvesteringen is het belangrijk dat private en publieke partners elkaar meer dan vroeger vinden.  

Toen de regering vorig jaar een oproep lanceerde in het kader van het Belgisch nationaal Plan voor herstel en veerkracht, verzamelde het VBO meer dan 140 investeringsprojecten uit de privésector. Een groot deel van die duurzame publiek-private samenwerkingsprojecten wordt momenteel echter bemoeilijkt door een mismatch tussen de capaciteit voor investeringen van de private sector en het beperkte aanbod van opportuniteiten van de overheid.

Daar zijn beleidsmakers zich ook van bewust. De federale staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, Thomas Dermine, stipte duurzame publiek-private samenwerkingen dan ook aan als een belangrijk onderdeel van zijn relanceplan.

Natuurlijke fit

Aan de kant van de financieringscapaciteit zien ook verzekeringsmaatschappijen zoals Ageas een natuurlijke fit met duurzame publiek-private samenwerkingen. Het is voor verzekeringsmaatschappijen namelijk zinvol om in infrastructuurprojecten te investeren omdat (1) ze voorzichtige beleggers zijn (en infrastructuurprojecten een relatief laag risico hebben); omdat (2) ze op zoek zijn naar langetermijninvesteringen ter ondersteuning van de langetermijngaranties die zij hun klanten bieden (en infrastructuurprojecten hebben doorgaans lange looptijden); omdat (3) ze voorspelbare investeringen zoeken (en infrastructuurprojecten hebben voorspelbare bedrijfsplannen en kasstromen); en omdat (4) ze op zoek zijn naar investeringen die een hoger rendement bieden dan laag renderende staatsobligaties en naar diversificatiemogelijkheden.

Publieke investeringen vormen een belangrijke hefboom om enerzijds het groeipotentieel van onze economie op lange termijn te versterken en anderzijds de energie- en milieutransitie te ondersteunen. Daarom blijven duurzame publiek-private samenwerkingen voor het VBO belangrijke instrumenten om nieuwe publieke investeringen te realiseren die op korte en lange termijn bijdragen aan onze welvaart. En zo echt waarde te creëren voor een inclusieve maatschappij waarin we niemand achterlaten”, aldus Pieter Timmermans, CEO VBO FEB.

“Ageas beschouwt publiek-private samenwerkingen als een win-win-winverhaal. Ze vormen een duidelijke en belangrijke schakel in onze sociaal-economische rol als verzekeraar. Zo kan een partnershipproject ervoor zorgen dat de investering van de premies die wij als verzekeraar ontvangen, voldoende rendement biedt voor de aanvullende pensioenen die we garanderen. Dat is het mooie aan een PPSP. Met de pensioenreserves van onze klanten bouwen we infrastructuur voor de volgende generatie(s). Dat levert een rendement op voor de huidige generatie zodat ze van een comfortabel pensioen kan genieten. Onderweg wordt de pensioenkloof voor de overheid kleiner. De cirkel is rond, elke partij wint: de verzekeraar, de burger en de overheid”, besluit Hans De Cuyper, CEO Ageas. 

Om de white paper van het VBO en Ageas te raadplegen, klik hier

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.