Ministers van Energie gaan strijd met hoge energieprijzen aan

De 27 EU-ministers van Energie willen tijdens de winter een lager elektriciteitsverbruik op piekmomenten, een maximumprijs voor elektriciteit met beperktere (of geen) emissies, een solidariteitsbijdrage voor de gascentrales en financiële steun voor energieleveranciers die dreigen in de problemen te komen. Zo willen ze de impact van de aanhoudende hoge energieprijzen temperen.


Sebastiaan Marien, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
13 september 2022

Ongeveer een jaar geleden werd de stijging van de gasprijzen ingezet. Eerste aanleiding voor een toen nog geleidelijke stijging was de vrees voor een aardgastekort als gevolg van een stijgende gasvraag in China. In februari 2022 kwam daar met de inval van Rusland in Oekraïne een grote en plotse stijging bovenop. En sinds enkele weken is de prijs nog verder omhoog geschoten omdat Rusland de gasleveringen aan Europa sterk heeft teruggeschroefd. Eerdere voorspellingen over een stabilisering, normalisering of daling van de gasprijs zijn niet uitgekomen. Daardoor lijkt niemand zich nog aan een voorspelling over de evolutie van de gasprijs te wagen. Een verdere stijging, met de winter in aantocht, is dus absoluut niet uit te sluiten.

Door de manier waarop onze elektriciteitsmarkt is georganiseerd (met de laatst bijgekomen productie-eenheid die de elektriciteitsprijs bepaalt – bij ons heel vaak de gascentrales die nu moeten draaien op het hele dure aardgas), heeft de hoge gasprijs onmiddellijk een hoge elektriciteitsprijs tot gevolg. 

Bedrijven en gezinnen worden dus getroffen door hoge gas- en elektriciteitsprijzen waarbij het absoluut niet duidelijk is wanneer de situatie weer zal normaliseren. Daarom zijn de energieministers van de EU samengekomen om noodmaatregelen uit te werken. Zij beslisten om te zorgen voor:

- Een lager elektriciteitsverbruik op piekmomenten in de winter
- Een maximumprijs voor hernieuwbare en nucleaire energie
- Het afromen van de overwinsten van de producenten van hernieuwbare en nucleaire elektriciteit ter financiering van een solidariteitsbijdrage voor de fossiele elektriciteitscentrales
- Financiële steun voor energieleveranciers

Ons land heeft ook aangedrongen op een prijsplafond voor al het gas dat aan de EU wordt geleverd, om zo het prijsverschil met de gasmarkten elders in de wereld te verkleinen. De Europese Commissie moet daar nu een voorstel voor uitwerken.

Spijtig genoeg werd er niets afgesproken over het op de markt brengen van uitstootrechten uit de Market Stability Reserve (MSR). Extra emissierechten zouden immers de prijs van die rechten kunnen drukken en dus de energieprijs kunnen temperen. 

VBO – We krijgen signalen van ondernemingen en gezinnen voor wie de energiefactuur te hoog oploopt. Bedrijven denken eraan om hun productie te verminderen of helemaal stop te zetten, meer en meer gezinnen vrezen de eindjes niet meer aan elkaar te kunnen knopen. De Europese voorstellen om de crisis te beheersen komen dus niks te vroeg. Aanvullend hopen we eindelijk ook op ondersteunende maatregelen van onze regeringen. Het tijdelijk crisiskader dat Europa al in maart uitwerkte, is daarvoor een geschikte leidraad.

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.