Was de COP26 nu een succes of niet?

Van 31 oktober tot 12 november vond in Glasgow de COP26 plaats. Met een dag vertraging kwamen de 197 landen die deelnamen aan de 26e VN-klimaatconferentie uiteindelijk toch tot een akkoord over het mondiale klimaatbeleid. Twee jaar geleden evalueerden we het akkoord van de COP25 als teleurstellend. Vooral omdat alle belangrijke beslissingen werden doorgeschoven naar de COP26. Zijn die beslissingen deze keer wel genomen? En hoe moeten we het verkregen akkoord nu evalueren?


Sebastiaan Marien, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
17 november 2021

In voorbereiding op de COP26 schoof het VBO een verhoging van de klimaatambities door de verschillende landen en een akkoord over artikel 6 (dat een mondiale koolstofmarkt moet mogelijk maken) als twee belangrijke prioriteiten naar voor. Die twee punten komen terug in het akkoord dat werd afgesloten. 

Verhoging van de klimaatambities

De 197 landen herbevestigen dat ze “inspanningen zullen leveren om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C”, erkennen dat de “impact van de klimaatverandering kleiner zal zijn wanneer ze de opwarming van de aarde beperken tot 1,5°C in plaats van 2°C” en begrijpen dat om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C “snelle, diepgaande en aanhoudende reducties van broeikasgasemissies noodzakelijk zijn”.

Het is de eerste keer dat het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C zo duidelijk als doelstelling van het mondiale klimaatbeleid naar voren wordt geschoven. Dat lijkt te wijzen op een grotere bewustwording over het klimaatprobleem. Maar alleen met het formuleren van die doelstelling zetten we geen stap vooruit. Die doelstelling kan alleen waargemaakt worden als de landen, zoals de EU eerder al heeft gedaan, hun klimaatambities duidelijk verhogen. In de komende maanden zullen de landen dus nieuwe NDC’s (klimaatinspanningen die een land belooft te leveren) moeten indienen. Vervolgens zal moeten blijken of al die beloofde inspanningen samen de geformuleerde 1,5°C-doelstelling nu wél mogelijk kunnen maken.

Artikel 6

Artikel 6 uit het akkoord van Parijs beschrijft het principe van een internationale markt voor broeikasgasemissies. Via die markt kan een vooropgestelde reductie die niet wordt gerealiseerd, gecompenseerd worden via een extra reductie in andere landen. Om zo globaal toch klimaatneutraliteit te bereiken. Bij de uitwerking van artikel 6 moest nog besproken worden hoe landen daarover onderling afspraken kunnen maken, hoe die afspraken geregistreerd moeten worden en hoe reducties berekend moeten worden. Dat hierover nu een akkoord gevonden is, is zeker een eerste goede stap. Maar hopelijk is bij de opmaak daarvan het uitgangspunt van de vorige COP “liever geen akkoord dan een slecht akkoord” niet vergeten. 

Andere positieve elementen in het akkoord zijn de voornemens om de methaanuitstoot te verminderen en de ontbossing te stoppen tegen 2030. Maar het akkoord van de COP26 legt geen definitieve steenkooluitstap vast. Er is alleen afgesproken om het gebruik van steenkool te verminderen. En de belofte uit het akkoord van Parijs om tegen 2020 100 miljard dollar per jaar voor ontwikkelingslanden te voorzien is ook nu nog steeds niet ingelost. Laat staan dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over de afgesproken verhoging van het budget vanaf 2025. 

VBO – Dus: in tegenstelling tot het akkoord van de vorige klimaatconferentie bevat het akkoord van de COP26 wel een aantal duidelijke en hoopgevende afspraken. Toch liggen er ook nog een groot aantal dringende en noodzakelijke beslissingen op tafel voor de COP27. En in tussentijd zullen de landen via het aanscherpen van hun klimaatambities moeten aantonen dat het hen echt menens is. Dat alles bij elkaar durven we toch te opteren voor een voorzichtig positieve evaluatie van deze klimaatconferentie en het afgesloten akkoord.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.