Verdere uitrol mobiliteitsbudget is goede zaak voor Belgische fileproblematiek

Uit cijfers van HR-dienstverlener Acerta is gebleken dat steeds meer werkgevers voorstander zijn van een mobiliteitsbudget. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vindt dat een goede zaak, maar het is niet met één enkele maatregel dat we de files zullen wegwerken. Er is en blijft nood aan een globaal, interfederaal mobiliteitsplan.

Pers, COMMUNICATION & EVENTS
17 juli 2019

Ondertussen blijkt uit de filebarometer van Be-Mobile en Touring Mobilis ook dat er sprake is van een bescheiden daling van het aantal uren file op het Belgische wegennet. Ook in de daluren is er een afname in vergelijking met de eerste jaarhelft van 2018. Het blijft nog zoeken naar de precieze redenen van die evolutie. De daling betekent trouwens niet dat we op onze lauweren mogen rusten, wel integendeel.

Het VBO schuift dan ook drie elementen naar voren.

Een globaal mobiliteitsplan

Er blijft nood aan een globaal, interfederaal mobiliteitsplan. De economische impact van de files blijft immers gigantisch, met meer dan 8 miljard euro per jaar. Een Belgische automobilist staat jaarlijks 44 uur in de file. De economische kostprijs van 1 uur file wordt geraamd op 78 euro voor een vrachtwagen en op 10 euro voor een personenwagen. Om die cijfers te doen dalen, is een interfederale mobiliteitsvisie een conditio sine qua non. Minder files betekent meer economische activiteit, een betere combinatie tussen werk en gezin en betere prestaties op het vlak van milieu en duurzaamheid. Een ommekeer is dan ook mogelijk als alle overheden in dit land zich rond de tafel zetten en gezamenlijke doelstellingen én oplossingen formuleren.

Een oproep

Het VBO roept daarnaast ook de bedrijven op om aan de slag te gaan met het mobiliteitsbudget. Werknemers zullen gestimuleerd worden om hun woon-werkverkeer onder de loep te nemen. Wij denken dat ze dan ook sneller gebruik zullen maken van een milieuvriendelijkere bedrijfswagen, gecombineerd met enkele duurzame vervoersmodi, zoals een treinabonnement. Zo zal er uiteindelijk minder met de wagen gereden worden. Daarnaast betekent minder CO2-uitstoot een positieve impact op milieu en gezondheid. Het zou wel goed zijn indien de volgende regering beslist om het mobiliteitsbudget en de cash for car-regeling samen te smelten tot één eenvoudig en transparant systeem. Zo vermijd je dat verschillende systemen naast elkaar blijven bestaan.

Doortastende maatregelen

Uiteindelijk moet het ook mogelijk zijn om drastische maatregelen in dit interfederaal mobiliteitsplan op te nemen, zoals een slimme kilometerheffing en stille avond- en nachtleveringen om de toegang tot de stad te verbeteren. In en rond de steden zijn verplaatsingen het talrijkst en ook het meest problematisch. Een wettelijk kader voor stille nacht- en avondleveringen is dan ook noodzakelijk.

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO: “Mobiliteit moet samen met de arbeidsmarkt en de energieproblematiek één van de speerpunten worden van de toekomstige federale en regionale coalities. Overleg en coördinatie is daarbij noodzakelijk: Het is immers niet met één maatregel, maar met een pakket globale maatregelen dat je de Belgische mobiliteitsknoop ontwart.”


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.