Gas- en kerncentrales in de taxonomie?

Het is de ambitie van de Europese Commissie om duidelijker te identificeren welke economische activiteiten ecologisch duurzaam zijn. Daarnaast wil de Europese Commissie ook dat enerzijds de financiële wereld transparanter is over de investeringswijze van haar middelen en anderzijds de ondernemingen aangeven hoeveel omzet ze halen uit ecologisch duurzame activiteiten.


Sebastiaan Marien, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
25 januari 2022

Om die doelstellingen waar te maken heeft de Europese Commissie de verordening COM(2018) 353 “betreffende de totstandkoming van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen” (de taxonomieverordening) uitgewerkt. De verordening beschrijft vier criteria en zes milieudoelstellingen om economische activiteiten te evalueren. Afhankelijk van die evaluatie behoren economische activiteiten dan wel (de duurzame) of niet (de niet-duurzame) tot de taxonomie. 

Aan het begin van de zomer van 2021 publiceerde de Europese Commissie de verordening (EU) 2021/2139 met daarin een eerste lijst met activiteiten die tot de taxonomie behoren. Die eerste lijst werd uitgewerkt op basis van de activiteiten die zouden bijdragen aan de matiging van en de aanpassing aan de klimaatverandering. Onmiddellijk viel op dat elektriciteitsproductie door middel van een gas- en een nucleaire centrale daar niet bij waren. Er heerst sinds de bekendmaking van de taxonomieverordening dan ook al discussie of beide wel of niet tot de taxonomie mogen behoren. Tegenstanders hebben het vooral over de broeikasgasemissies van gascentrales en het nucleaire afval. Voorstanders wijzen erop dat aardgas noodzakelijk is om een transitieperiode tussen nu en 2050 door te komen en er geen broeikasgassen vrijkomen bij de productie van elektriciteit door middel van een nucleaire centrale. 

Eind vorig jaar kwam de Europese Commissie met het voorstel om zowel nucleaire energieopwekking als elektriciteitsproductie met gas op te nemen in de taxonomie. Ze legt wel een aantal voorwaarden op. Zo moet een nucleaire centrale bijvoorbeeld voldoen aan de internationale veiligheidsnormen, een plan hebben om bij afbraak zoveel mogelijk afval te hergebruiken en beschikken over de nodige financiële reserves om die afbraak te financieren. Opmerkelijk in het voorstel is wel dat de kerncentrale haar vergunning moet gekregen hebben voor 2045. Bij gascentrales gaan de voorwaarden over de hoeveelheid CO2 die ze nog mogen uitstoten, een verplichte emissiereductie in vergelijking met de centrale die ze vervangen en verplichtingen inzake het gebruik van hernieuwbare of koolstofarme gassen. De vergunning voor de gascentrales zou voor 2030 gegeven moeten zijn. 

VBO – Op het eerste gezicht is het positief dat zowel nucleaire energieopwekking als elektriciteitsproductie met gas in aanmerking zouden komen voor de taxonomie. Maar toch doet het voorstel nog heel wat vragen rijzen. Waarom zouden kerncentrales die na 2045 een vergunning krijgen niet meer tot de taxonomie mogen behoren? Waarom zijn de voorwaarden voor gascentrales zo streng? Hierbij moet worden opgemerkt dat onze nieuwe gascentrales (geselecteerd in de CRM-veiling) niet voldoen aan de noodzakelijke voorwaarden en dus niet zouden worden opgenomen in de taxonomie.

Foto ©belga

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.