Brochure Nationale Arbeidsraad bevordert diversiteit en gelijke behandeling bij personeelswerving

De interprofessionele sociale partners van de Nationale Arbeidsraad scharen zich achter een brochure om diversiteit en gelijke behandeling bij personeelswerving te bevorderen. De brochure is een praktijkgids ter vereenvoudiging en ondersteuning van de initiatieven van ondernemingen en sectoren die een daadkrachtige aanpak willen hanteren om discriminatie te bestrijden en diversiteit te bevorderen bij de aanwerving van personeel.


Hanne De Roo, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
05 mei 2020

De werkgevers- en werknemersorganisaties zijn er zich ten volle van bewust dat de realiteit en de procedures voor de aanwerving van werknemers sterk kunnen verschillen naargelang de situatie qua werkgelegenheid in de sectoren en het specifieke karakter van de ondernemingen. De brochure wil niet de plaats innemen van het humanresourcesmanagementbeleid van de onderneming.

Het is vooral een didactische tool die aanpasbaar is aan alle soorten ondernemingen, sectoren en sollicitanten. De Raad heeft van de brochure een uitermate praktisch instrument willen maken dat de voordelen van diversiteit in de verf zet en dat de ondernemingen die dat wensen, gedurende de hele aanwervingsprocedure leidt naar objectieve aanwervingspraktijken op grond van de competenties en kwalificaties van de sollicitanten zodat ze een echte gelijke behandeling krijgen, zonder enig vooroordeel noch enige discriminatie, zelfs indien ongewild.

Met het oog daarop behandelt de brochure de 5 belangrijkste fases van het aanwervingsproces:

  • Fase I. Behoefteanalyse en opstellen van het functieprofiel;
  • Fase II. Opstellen en verspreiden van de werkaanbieding;
  • Fase III. Behandeling van de kandidaturen;
  • Fase IV. Aanwervingsgesprek;
  • Fase V. Onthaal en integratie van de nieuwe werknemer. 

VBO - Het VBO is heel tevreden met de publicatie van deze brochure van de Nationale Arbeidsraad. Diversiteit en inclusie op de werkvloer zijn een troef. Een op diversiteit gebaseerde bedrijfsstructuur maakt het mogelijk om in te spelen op demografische en culturele ontwikkelingen die bijvoorbeeld weerspiegeld worden in het cliënteel. Je personeel meer divers maken is ook bevorderlijk voor een betere aanwending van de competenties en talenten die op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn, en om de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen. Een dergelijke benadering van de menselijke talenten kan de efficiëntie van de teams verbeteren en uiteindelijk de prestaties van de organisatie verhogen. Beslissingen van diverse teams zijn rijker en origineler omdat diversiteit een boost geeft aan  het innovatief denken.

> Link naar de brochure ‘Diversiteit en gelijke behandeling bij personeelswerving bevorderen

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.