70 dagen na de Brexit: een eerste stand van zaken

Het is al bijna tweeënhalve maand geleden dat het Verenigd Koninkrijk definitief uit de interne markt van de Europese Unie stapte. De relatie tussen het VK en de EU27 wordt sinds 1 januari 2021 geregeld door de Trade & Cooperation Agreement (TCA) van 24 december 2020. Een overzicht van de eerste indrukken van die verandering.


Annick Hellebuyck, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID Mika Camps, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
09 maart 2021

Het Brexitdossier staat al een jaar in de schaduw van de coronacrisis. Maar dat neemt niet weg dat bedrijven nog steeds moeten omgaan met de definitieve uitstap van het VK uit de interne markt en de douane-unie van de EU. Het VBO is tevreden dat die uitstap niet heeft geleid tot logistieke chaos, maar onderlijnt dat de TCA niet alle problemen oplost.

Eerst en vooral werpt de uitstap heel wat vragen op rond de douaneprocedures. Hoewel de gevreesde kilometerslange files uitbleven, zijn de nieuwe douaneprocedures nog steeds complex en soms problematisch. De moeilijkheden zitten op verschillende niveaus.

Enerzijds roept het nieuwe systeem van oorsprongsregels heel wat vragen op bij de ondernemingen in verschillende sectoren. Zo zijn er bijvoorbeeld de problemen in verband met het opleggen van tarieven, ondanks de TCA, omdat het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt als ‘hub’ om bepaalde producten te (her)verdelen, bv. naar Noord-Ierland of Ierland. Anderzijds bezorgt een gebrek aan voorbereiding, van zowel de Britse overheden als klanten, Belgische ondernemingen die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk ook moeilijkheden. Zij worden nu geconfronteerd met vertragingen en soms buitensporige administratieve eisen. Omdat het akkoord op het laatste moment werd gesloten, kon men zich helaas niet optimaal voorbereiden op heel wat veranderingen.

Ook op het vlak van sociale regels heerst twijfel sinds 1 januari 2021. Aangezien het akkoord geen specifiek hoofdstuk bevat over personenmobiliteit (dat helaas geweigerd werd door het Verenigd Koninkrijk), vallen we terug op de regels die van toepassing zijn op onderdanen van derde landen. Gelukkig blijft de coördinatie inzake sociale zekerheid grotendeels behouden, ook al worden eventuele transnationale geschillen voortaan bilateraal beslecht.

Bovendien staat België, net als de andere landen van de EU, op de lijst van de zogenaamde ‘categorie A’-landen die, krachtens de TCA, nog steeds medewerkers en zelfstandigen tijdelijk (max. 2 jaar) kunnen detacheren tussen de twee landen en dat gedurende een periode tot 15 jaar.

Bovendien werden er in de TCA bepalingen vastgelegd om korte zakenreizen en tijdelijke detacheringen van hooggekwalificeerde medewerkers te faciliteren.

Om die specifieke kwesties aan te kaarten, vond op 3 maart 2021 een tweede VBO-webinar plaats, gewijd aan de sociale regels van de TCA.

Om de presentaties en het webinar van 3 maart 2021 te herbekijken, kunt u deze link activeren. U kunt ook de verschillende hoofdstukken (inclusief hoofdstuk 3. Import & export en hoofdstuk 5. Arbeidsmobiliteit) van ons Brexitdossier raadplegen.

VBO – Het VBO volgt met zijn sectoren de tenuitvoerlegging van het handels- en samenwerkingsakkoord van nabij op. Het blijft ook feedback verzamelen, zowel op Belgisch als op Europees niveau. Gezien de talrijke veranderingen sinds 1 januari en het gebrek aan tijd om zich daar correct op voor te bereiden, blijft het VBO bij de overheden pleiten voor een pragmatische aanpak die de bedrijven toelaat zich in de regel te stellen en zich vertrouwd te maken met de nieuwe regels. Het VBO volgt ook aandachtig op hoe de Britse overheden de regels voor de nieuwe relatie met de EU in de praktijk brengen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.