Het Britse BOM (Border Operating Model): een stapsgewijze opbouw naar het nieuwe grensbeleid

Het effect van de Brexit was tot nu toe slechts in beperkte mate voelbaar op de invoer naar het VK. In tegenstelling tot de EU, dat al in januari volledige grenscontroles doorvoerde, wachtte het VK nog met het implementeren van invoermaatregelen. Aan de hand van het Britse ‘Border Operating Model’ zou die implementatie in drie fases verlopen, die, na eerder uitstel, respectievelijk op 1 januari 2021, 1 oktober 2021 en 1 januari 2022 zouden ingaan. Op 14 september 2021 kondigde de Britse overheid echter een nieuw uitstel van een aantal maatregelen uit de tweede en derde fase aan. Wat volgt is een kort overzicht van de verschillende fases en de maatregelen die zij introduceren.


Sofie Declerck, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
15 september 2021

Fase 1 van het model, die inging op 1 januari 2021, bracht slechts beperkte maatregelen met zich mee op het vlak van invoer naar het VK, waar vaak ook nog uitstel voor werd verleend. Zo werden invoeraangiften voor de meeste goederen wel verplicht, maar kon dat op een vereenvoudidgde manier en werd er voor de volledige invoeraangifte zelfs 6 maanden uitstel verleend.

Op het vlak van uitvoer introduceerde fase 1 van het BOM een meer uniforme regel onder de noemer van het ‘core model’. Aan Britse zijde omvat dat enkele regels inzake douane-, veiligheids- en beveiligingsaangiften. Aan EU-zijde zijn de controles uitgebreider.

Voor fase 2 had het Border Operating Model vanaf 1 oktober 2021 strengere invoermaatregelen voorzien. Die maatregelen, op het niveau van de sanitaire controles, gaan na het recente uitstel pas op 1 januari 2022 in. Concreet betekent dit dat waar in januari 2020 enkel voor de invoer van risicovolle levende dieren en planten een bijkomende voorafgaande verwittiging aan de Britse IPAFFS en het Intra Trade Animal Health Certificate vereist was, dat vanaf 1 januari 2022 ook geldt voor producten van dierlijke oorsprong, bepaalde dierlijke bijproducten en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong met een hoog risico, planten en plantaardige producten.

Op 1 januari 2022 treedt fase 3 in werking en geldt vanaf dan voor de invoer naar het VK dat:

- een vereenvoudigde douaneaangifte voor niet-gecontroleerde goederen niet meer volstaat, maar een volledige douaneaangifte op het moment van invoer voor alle goederen vereist is;
- het systeem dat 6 maanden uitstel van invoeraangiften verschaft, beëindigd wordt;
- douanerechten, indien van toepassing, te betalen zijn bij de invoer, al kan daar in sommige gevallen nog uitstel voor verkregen worden.

Enkele invoermaatregelen uit fase 3 werden uitgesteld naar 1 juli 2022. Concreet houden die invoermaatregelen in dat:

- Een summiere veiligheids- en beveiligingsaangifte vereist is bij het binnenkomen van de goederen in het VK;
- Producten die sanitaire en fytosanitaire controles (SPS) moeten doorgaan, via aangewezen grenscontroleposten zullen moeten passeren. Daar zullen ze aan controles, waaronder een verhoogd aantal fysieke controles, worden onderworpen.

Sommige goederen, zoals accijnsgoederen of potentieel gevaarlijke goederen, zijn aan afwijkende regimes gebonden, waarbij bijkomende controles van toepassing kunnen zijn. Het leeuwendeel daarvan ging echter al in op januari 2021.

Het VBO raadt aan om te anticiperen op de zwaardere gevolgen die het Border Operating Model vanaf 1 januari 2022 met zich meebrengt. De controles die in januari 2021 geïmplementeerd werden op het vlak van invoer naar het VK, waren redelijk mild. De strengere controles staan voor de deur.

Voor meer info:
> The Border with the European Union
> Q&A Border Controls Statement made on 14 September 2021

Artikel geschreven in samenwerking met Fien Van Reempts

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.