Waarom een Europees relanceplan zo belangrijk is

Nu de lockdownmaatregelen weer afgebouwd worden en de economie geleidelijk aan weer op gang komt, en in aanloop naar de Europese Raad van morgen 19 juni, wil het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) het belang van een Europees relanceplan benadrukken.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
18 juni 2020

Het VBO is enthousiast over het relanceplan dat de Europese Commissie op 27 mei wereldkundig maakte. Het is cruciaal dat de EU een samenhangend, ambitieus en gemeenschappelijk kader schept om het economische herstel op het continent aan te zwengelen.

Het is een uitstekende zaak dat de Commissie die relance wil enten op de Green Deal, die een duidelijke koers uitzet maar waarvan de uitvoering zeker op korte termijn gebukt zal gaan onder de nasleep van de COVID-19-crisis, en op de digitale transitie.

Het verheugt het VBO evenzeer dat de Europese Commissie ook terecht aandacht schenkt aan andere prioriteiten, denken we aan het versterken van de industriële fundamenten van de EU en van aanverwante diensten, de geoliede werking van de interne markt – die de voorbije maanden zwaar onder druk kwam te staan door de talloze niet-doorgesproken nationale maatregelen – of het handelsverkeer binnen en buiten de EU, wat essentieel is voor onze open economie.

Wat het budgettaire kader betreft, begrijpt het VBO dat er knopen doorgehakt zullen moeten worden. Reden te meer om erop toe te zien dat de gemobiliseerde financiële middelen toegewezen worden op basis van glasheldere criteria, en gekoppeld aan het Europese semester en aan de structurele hervormingen die het inhoudt. Het bedrijfsleven heeft dringend nood aan duidelijkheid over de middelen die zij krijgen en over de voorwaarden om daar snel een beroep op te doen. Op het vlak van inkomsten heeft het VBO wel wat twijfels bij een aantal denksporen om de eigen middelen van de EU op te trekken. Het zou indruisen tegen alle logica om de belastingdruk op de bedrijven op te voeren nu veel van hen vechten voor hun voortbestaan en voor het herstel van hun activiteit.

Het VBO hoopt dat op de Europese Raad van 19 juni de basis gelegd kan worden van een consensus tussen lidstaten over de focus en de financiering van het relanceplan waar de EU nood aan heeft

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.