Werkgeversorganisaties tevreden met invoering interfederaal screeningmechanisme voor buitenlandse investeringen


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
02 juni 2022

VBO, UWE, BECI en VOKA volgen sinds jaren de interfederale discussies gelinkt aan de invoering in BE van een screeningsmechanisme voor buitenlandse investeringen. Zij verwelkomen dan ook de beslissing van het overlegcomité van gisteren om een samenwerkingsakkoord aan te nemen waarbij een interfederaal screeningsmechanisme voor buitenlandse investeringen wordt tot stand gebracht. Wij zijn tevreden met de oprichting van een interfederale screeningcommissie met neutraal secretariaat waarbij ieders bevoegdheid gerespecteerd wordt. Dit vermijdt fragmentatie en kan enkel bijdragen tot het in stand houden van onze aantrekkelijkheid als investeringsland.

De vier organisaties benadrukken dat bij de effectieve invoering van dat nieuwe mechanisme doeltreffendheid en voorspelbaarheid absoluut voorrang moeten krijgen als basisprincipes. Voor het onderzoek van dossiers moeten redelijke termijnen worden vastgelegd, zodat België aantrekkelijk blijft en zijn concurrentiepositie ten opzichte van de buurlanden behoudt. Verder is het essentieel dat het toekomstige mechanische alle waarborgen biedt op het vlak van rechtszekerheid, zowel aan de Belgische ondernemingen als aan hun buitenlandse investeringspartners. Daarnaast is het belangrijk dat de privésector en de overheden die bij het screeningmechanisme betrokken zijn voortdurend met elkaar in dialoog blijven, onder meer over de toekomstige technologische ontwikkelingen. 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.