Werkgevers bestrijden Europese taks op financiële transacties

Op 6 mei 2014 werd in een gezamenlijke verklaring van de ministers van de lidstaten die deelnemen aan het project ‘enhanced cooperation’ (Oostenrijk, België, Estland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Portugal, Slovakije en Spanje) aangegeven dat men tegen uiterlijk 1 januari 2016 de eerste stap voor de invoering van de Europese ‘financial transaction taks’ (FTT) wil realiseren.


Lynn Asselman, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
15 juli 2014

De task force FTT binnen het VBO concludeerde dat de FTT grote gevaren inhoudt en zeer schadelijke gevolgen kan hebben op de economie én de overheidsfinanciën. Het standpunt van het VBO werd opgenomen in een officiële position paper.

In vorige berichtgevingen hebben we ook systematisch gewezen op de gevaren voor de economie die de taks op financiële tansacties met zich meebrengt (*).

Op 3 juli 2014 hebben nu opnieuw de Franse en Duitse ondernemingsorganisaties (AFEP, BDI, Deutsches Aktieninstitut, MEDEV en Paris EUROPLACE) met een gemeenschappelijke verklaring verwittigd voor de zeer negatieve gevolgen van de Europese FTT op de financiering en het risicobeheer van niet-financiële bedrijven. Zij vragen allemaal dat de werkzaamheden rond FTT definitief stopgezet worden.

VBO – Het VBO heeft constant in officiële position papers gevraagd dat wordt afgezien van de invoering van de taks op financiële transacties. Die zal immers een belemmering vormen voor investeringen en groei, alsook een negatieve impact hebben op de overheidsfinanciën. De Franse en Duitse ondernemingsorganisaties hebben dit opnieuw eensluidend bevestigd. Een sterkere Europese harmonisatie is misschien wenselijk, maar er kan geen sprake van zijn een van a tot z nieuwe taks te creëren waar niet mee te werken valt en die de economie ernstig zal schaden. 

> (*) Klik hier voor het artikel ‘Versterkte samenwerking taks op financiële transacties: werkgeversorganisaties uit zeven landen waarschuwen voor de gevaren!
Klik hier voor het artikel ‘Taks op financiële transacties ‘a masterpiece of bad design’
> Klik hier voor het artikel ‘Taks op financiële transacties eerste stap in verkeerde richting’

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.