Het nieuwe fiscaal beleid?

Op 11 oktober 2022 gaf de eerste minister Alexander De Croo zijn jaarlijkse State of the Union (de beleidsverklaring) voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het moment waarop eveneens de federale begroting voor 2023 en 2024 werd gepresenteerd. In de zoektocht naar meer dan 2 miljard euro bijkomende ontvangsten om enerzijds de begroting te stutten en anderzijds de bestaande en nieuwe steunpakketten te financieren, heeft de regering besloten om een aantal bijkomende fiscale maatregelen te nemen.


Koen De Munck, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
12 oktober 2022

Wij lijsten de voornaamste nieuwe fiscale maatregelen voor 2023 voor u op:

 • een tijdelijke overwinstbelasting ten laste van de energiesector
 • een tijdelijke solidariteitsbijdrage ten laste van de oliesector
 • een tijdelijke bijdrage voor Fluxys
 • een tijdelijke verlaging van de fiscale korf in de vennootschapsbelasting van 70% tot 40%
 • de beperking van de notionele intrestaftrek tot kleine ondernemingen
 • de beperking van de aftrek van taksen ten laste van de financiële sector
 • de uitdoving van de federale woonbonus
 • de aanpassing van de accijnzen op tabak en de introductie van accijnzen op e-sigaretten
 • de indexering van de parafiscale vennootschapsbijdrage
 • de aanpassing van de fiscale behandeling van de forfaitaire buitenlandse belasting voor royalty’s
 • de versterking van de verpakkingsheffing
 • de hervorming van het bijzonder stelsel voor auteursrechten
 • de technische correctie van de implementatie van de btw-richtlijn
 • de voortzetting van de strijd tegen de fiscale fraude.

VBO - Deze uitdagende tijden – gekenmerkt door stijgende loon-, energie- en materiaalkosten en een economisch klimaat dat onzeker blijft – maakt het introduceren van nieuwe en het verhogen van bestaande belastingen voor de gezinnen, de spaarders en de ondernemingen bijzonder moeilijk, om niet te zeggen ongewenst. Het VBO is erkentelijk voor de belangrijke inspanning die de regering heeft gedaan om het structureel tekort terug te dringen evenals om het nieuwe steunpakket voor de gezinnen en de bedrijven in moeilijkheden te financieren. Evenwel blijft het bedrijfsleven uitermate bezorgd door de keuzes, of het gebrek daaraan, die tot nu toe tijdens de onderhandelingen werden gemaakt. De negatieve gevolgen van de Oekraïnecrisis blijven zich langzaam, maar ook hardnekkig in de Belgische economie materialiseren, gevolgen die voor een aanzienlijke periode de verdere ontwikkeling van onze sociale en economische welvaart dreigen te hypothekeren. De nood aan nieuw beleid is hoog: beleid dat ondernemerschap ondersteunt, beleid dat het nemen van risico’s ondersteunt, beleid dat investeringen in kennis en innovatie ondersteunt en beleid dat met een langetermijnvisie is opgebouwd.

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.