Wegwijs in de nieuwe administratie ‘Grote Ondernemingen’

In het kader van de modernisering van de FOD Financiën werd de Algemene Administratie van de Fiscaliteit geremodelleerd rond drie pijlers: Particulieren, Kmo’s en Grote Ondernemingen.


Jean Baeten, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
02 december 2015

Op 1 juli dit jaar werd de nieuwe administratie ‘Grote Ondernemingen’ gelanceerd. Ze zal volledig operationeel zijn na een overgangsperiode die afloopt op 30 juni 2016. Het is dan ook cruciaal dat de betrokken ondernemingen (zo’n 20.000) zich actief voorbereiden om deze nieuwe administratie te ontdekken en beter te leren kennen. Haar organisatie, werkmethodes en procedures, evenals haar relaties met de ondernemingen, brengen grote veranderingen met zich mee.

Om deze veranderingen toe te lichten, publiceerde de Administratie op 1 oktober 2015 een circulaire met daarin uitleg over de nieuwe structuur, de manier waarop het regionaal centrum wordt aangeduid dat bevoegd wordt voor elke onderneming, de geviseerde materies en de praktische bepalingen (*). Tegelijkertijd lanceerde de administratie een reeks initiatieven met externe partners om deze veranderingen zo breed mogelijk te kunnen communiceren. Zo nam bijvoorbeeld op 2 december 2015 Robert De Mulder, de nieuwe bestuurder ‘Grote Ondernemingen’, deel aan de vergadering van de Fiscale commissie van het VBO. De bedoeling was om de vertegenwoordigers van de sectoren te informeren, zodat deze op hun beurt de informatie konden uitdragen naar hun leden (meer dan 50.000 ondernemingen).

Het doel is om op termijn tot een echt partnerschapsverband te komen tussen de grote ondernemingen en de belastingadministratie, met aan de ene kant een betere ‘compliance’ en betere naleving van de fiscale verplichtingen door de ondernemingen, en aan de andere kant een betere dienstverlening aan de ondernemingen die hun verplichtingen correct nakomen. 

Een van de nieuwigheden is de oprichting van één enkel contactpunt als schakel voor de relaties tussen de afzonderlijke onderneming en de diensten van de FOD Financiën. Het gaat om de afdeling ‘Sectorcoördinatie’, die instaat voor het behandelen van alle fiscale vragen of informatieverzoeken van de grote ondernemingen (goge.sector.coord.secteur@minfin.fed.be, tel. + 32 257 919 50).

VBO – Op de interne informatiesessie die de FOD Financiën op 21 mei jl. organiseerde om de lancering van de nieuwe administratie aan te kondigen, had het VBO nog de nood aan externe communicatie benadrukt om de ondernemingen mee de stap te helpen zetten naar al deze nieuwe veranderingen. Een pleidooi dat duidelijk niet in dovemansoren is gevallen!

> Klik hier voor de circulaire AAFisc nr. 37/015 dd. 1.10.2015

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.