Meldingsplicht voor zogenaamde ‘agressieve’ belastingplanning

Op 13 maart heeft de Ecofin Raad (Raad van de ministers van Economische Zaken en Financiën van de EU-lidstaten) een voorstel van richtlijn goedgekeurd tot invoering van een meldingsplicht van zogenaamde ‘agressieve’ belastingplanning voor tussenpersonen die ze aanraden. Het voorstel moet nog in alle talen van de Unie worden vertaald voordat de Raad van de Europese Unie het juridisch kan goedkeuren.


Jean Baeten, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
21 maart 2018

De richtlijn ligt in het verlengde van de initiatieven van de OESO rond fiscale transparantie en die van de Europese Commissie en de Raad Ecofin over de automatische uitwisseling van inlichtingen tussen de belastingadministraties (het is al de 6e richtlijn over het onderwerp!). Ze volgt op financiële schandalen zoals de ‘Panama Papers’ en ‘LuxLeaks’ en wil nieuwe verplichtingen invoeren voor iedereen die schema’s en structuren voorstelt, adviseert of verkoopt voor agressieve en grensoverschrijdende belastingplanning. De bijlage bij de richtlijn bevat de ‘knipperlichten’ op basis waarvan een structuur al dan niet als agressief kan worden gekenschetst.

Voor tussenpersonen die gebonden zijn door een beroepsgeheim zal de meldingsplicht worden overgedragen op de klant die door zijn adviseur op de hoogte moet worden gebracht van die verplichting. In de praktijk zal in de toekomst elk advies een melding/evaluatie moeten bevatten over de al dan niet verplichte notificatie aan de belastingadministratie. Bovendien gaat de meldingsplicht gepaard met zware sancties.

De richtlijn moet uiterlijk tegen 31 december 2019 worden omgezet om vanaf 1 juli 2020 van kracht te worden.

VBO – Het VBO deelt zijn talrijke technische opmerkingen mee aan de minister van Financiën. Het zal nauw toezien op de manier waarop de richtlijn zal worden omgezet in Belgisch recht, onder meer om elk risico van ‘gold plating’ te vermijden en er zeker van te zijn dat de verplichtingen juridisch correct worden gedefinieerd en dat de ondernemingen ze correct kunnen toepassen. We willen geen heksenjacht voeren tegen het legitiem zoeken naar de minst belaste weg, maar wel artificiële structuren en alleen zogenaamde agressieve planningen bestrijden.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.