Nationale telewerkconferentie - Wordt telewerk het nieuwe default?

Telewerk: we konden er de voorbije maanden niet omheen. Iedereen heeft zijn of haar conclusies voor het post-coronatijdperk klaar. Hoe zullen we ‘anders’ gaan samenwerken? Het ‘nieuwe normaal’ wordt verheven tot een begrip alsof we de voorbije jaren nooit met verandering werden geconfronteerd. In dat kader organiseerde het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) deze namiddag de eerste nationale telewerkconferentie in hybride vorm, goed voor meer dan 1000 deelnemers.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
26 augustus 2021

Telewerk: we konden er de voorbije maanden niet omheen. Iedereen heeft zijn of haar conclusies voor het post-coronatijdperk klaar. Hoe zullen we ‘anders’ gaan samenwerken? Het ‘nieuwe normaal’ wordt verheven tot een begrip alsof we de voorbije jaren nooit met verandering werden geconfronteerd. In dat kader organiseerde het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) deze namiddag de eerste nationale telewerkconferentie in hybride vorm, goed voor meer dan 1000 deelnemers.

Het verplicht en voltijds telewerken als gevolg van de coronacrisis trok alle verhoudingen tussen de voor- en nadelen ervan uit evenwicht. Plots leek het wel alsof iedereen het licht had gezien, alsof telewerk voor corona niet bestond. Niets is minder waar, telewerk is gangbaar sinds de jaren 90 en kende de voorbije jaren een gestage opmars.  Het resultaat? Vandaag zijn meer en meer bedrijven ervoor gewonnen om telewerk een vaste plaats te geven in de arbeidsorganisatie. Ze zoeken een hybride werkvorm die aansluit bij hun bedrijfscultuur, een gedragen evenwicht tussen werken op kantoor en op afstand, thuis, of op een andere plek. Die zoektocht resulteert in een denkoefening rond telewerk en het al dan niet herzien van het beleid of kader daaromtrent.

10 sprekers kijken naar 10 verschillende facetten van telewerk

De basics van telewerk zijn nog altijd dezelfde als voor corona. Vraag is wat die basics zijn? Welke impact hadden ze de voorbije 16 maanden op de nieuwe manier van werken? Op die vragen gaven onze tien gasten deze namiddag een antwoord. Elke spreker vertrok vanuit zijn persoonlijke aanpak en expertise om inzichten te verschaffen die onontbeerlijk zijn bij het uitwerken van een duurzaam telewerkbeleid.

Waar staan we vandaag?

Uit onderzoek (van onder andere Acerta en KU Leuven) blijkt dat 42% van de werkgevers telewerk zal toelaten. Voor de crisis was dat nog 27%. Van de medewerkers wil tot 6 op de 10 op een of andere manier blijven telewerken. Maar: ook 16,5% wil nooit meer thuiswerken. De voorbije maanden werd duidelijk dat het verplicht en fulltime karakter van telewerk behalve voordelen ook nadelen heeft. Het enthousiasme bij het begin van de crisis evolueerde richting een meer genuanceerde, reële mindset bij zowel de werkgevers als de werknemers.

Die genuanceerde stemming wordt gestaafd door een aantal fundamentele vaststellingen.

Eerst en vooral: eenheidsworst is niet mogelijk. Er bestaat niet zoiets als een ‘one size fits all’-telewerkoplossing. Een benchmark is altijd handig, maar mag geen afbreuk doen aan de eigenheid en cultuur van een sector, een bedrijf, een team, een locatie, een activiteit … Bovendien mogen we niet vergeten dat niet alle taken of functies in aanmerking komen voor telewerk.

Ten tweede mogen we telewerk niet herleiden tot telethuiswerk. Thuis kan een werkplek zijn, maar ook satellietkantoren, coworkingspaces, deelkantoren en andere locaties zijn allemaal waardevolle telewerkplekken.

In deze blijkt ook de impact op de mobiliteit beperkter te zijn dan wat we aanvankelijk dachten of hadden gehoopt. We mogen ons immers niet blindstaren op het luwe verkeer in volle coronacrisis. Die situatie is allerminst representatief. Velen zijn immers niet minder onderweg, maar anders, en vaak ook binnen een kleinere perimeter.

Een derde factor is het welzijn van de medewerkers én van het bedrijf. En daar moeten we een duurzaam evenwicht vinden tussen de verhoogde integratie van werk en privé van het individu enerzijds, en de efficiënte werking van het bedrijf anderzijds. Die wederkerigheid is trouwens minstens even belangrijk wanneer we het onderwerp flexibiliteit opwerpen. Ook dat is een verhaal van geven en nemen.

“Sommige bedrijven hebben de voorbije maanden al nieuwe lijnen getrokken en nieuwe policy’s uitgewerkt. Dat is een heel goede zaak. Het toont aan dat de impact van het coronavirus op de arbeidsorganisatie hen niet onberoerd laat. Om ondernemingen te helpen bij het uitwerken van een duurzaam telewerkbeleid, stelde het VBO een lijst op van 10 do’s and dont’s. Die kunnen dienen als inspiratie voor bedrijven die een succesvol telewerkbeleid willen invoeren of ontwikkelen”, aldus Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

De 10 cruciale do’s-and-don’ts bij het implementeren van een duurzaam telewerkbeleid zijn terug te vinden via deze link.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.