Sociale partners brengen unaniem advies uit over programmawet rond gebruik van opeenvolgende dagcontracten

De sociale partners brachten gisterennamiddag in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een unaniem advies uit over het voorontwerp van de programmawet. De programmawet moet het akkoord over opeenvolgende dagcontracten (advies nr. 2.310) uitvoeren, dat deze zomer onder sociale partners werd gesloten en tot doel heeft om oneigenlijk gebruik van opeenvolgende dagcontracten te verminderen.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
30 november 2022

Het zomerakkoord tussen de sociale partners vormde een evenwicht tussen enerzijds de nodige flexibiliteit voor de ondernemingen, die kort op de bal kunnen spelen en snel hun arbeidsorganisatie kunnen aanpassen aan onzekere factoren, en anderzijds, daar waar mogelijk, meer zekerheid voor de betrokken uitzendkrachten.

Het gebruik van opeenvolgende dagcontracten blijft dus mogelijk, maar gebruikers die opeenvolgende dagcontracten als een heus businessmodel hanteren zullen daarvoor worden geresponsabiliseerd. Daarnaast voorziet het akkoord ook in een administratieve vereenvoudiging voor de ondernemingen.

De sociale partners dringen in hun huidig advies aan op de volledige en strikte uitvoering van het zomerakkoord en dat met het oog op de mogelijke invoering op 1 januari 2023. Dat geldt zowel voor de gebruikte terminologie, het toepassingsgebied, de berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage, de voorziene procedures als voor de voorziene bevoegdheid van de minister van Werk om verdere uitvoeringsmodaliteiten te voorzien, zonder evenwel te kunnen ingrijpen in de voorwaarden van het akkoord zelf.

Een tweede deel van dit advies voert, via een nieuwe interprofessionele cao, de administratieve vereenvoudiging voor de ondernemingen uit, die onlosmakelijk verbonden was aan de invoering van het responsabiliseringsmechanisme.

Het is uiterst positief dat de sociale partners gezamenlijk de boodschap geven aan de minister van Werk dat het gesloten akkoord over het gebruik van opeenvolgende dagcontracten strikt en volledig moet worden uitgevoerd. Dat is een logisch sluitstuk van het gesloten zomerakkoord”, aldus Monica De Jonghe, directeur-generaal en Executive Manager van het competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid bij het VBO.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.