EU-China Comprehensive Agreement on Investment

Na 7 jaar en niet minder dan 35 onderhandelingsrondes zijn de Europese Unie en China net voor nieuwjaar, op 30 december, tot een principieel akkoord – of politieke deal – gekomen rond wederzijdse investeringen. Het VBO ziet in dat ‘Comprehensive Agreement on Investment’ (CAI) een eerste stap naar een nieuw evenwicht in de handelsbetrekkingen tussen de EU en China. Die waren tot nu toe ongelijk omdat de Europese markt veel meer openstond voor Chinese investeringen dan omgekeerd.


Thomas Julien, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
06 januari 2021

Toegang tot de markt en level playing field
De deal van 30 december giet de liberalisering die de Chinese markt de jongste 20 jaar heeft doorgemaakt in een vaste vorm. Maar nu belooft China ook zijn markt in meer of mindere mate open te stellen voor Europese investeerders. Dan gaat het vooral over sectoren in de maakindustrie zoals de automobielindustrie en elektrische voertuigen, telecom, financiële diensten, maritiem transport, IT-diensten zoals de cloud, ‘business’-diensten of ook nog de bouwsector. Met dit investeringsakkoord hoopt de Europese uitvoerende macht zich te kunnen meten aan de US - China Phase One Deal.

Het akkoord betekent ook een serieuze stap vooruit in de richting van een ‘level playing field’. De betere markttoegang gaat gepaard met garanties van non-discriminatie voor de Europese bedrijven. De Chinese overheid heeft toegezegd bepaalde obstakels op te heffen, zoals kwantitatieve beperkingen of begrenzingen voor buitenlandse investeringen en andere verplichtingen tot joint venture. Het akkoord houdt ook een aantal regels in voor (Chinese) overheidsbedrijven, die zullen moeten handelen op basis van commerciële overwegingen, dus zoals een privébedrijf. China moet ook meer transparantie aan de dag leggen over zijn subsidiebeleid, vooral in de dienstensector, om zo enkele concurrentieverstoringen tot op zekere hoogte te verhelpen. Tot slot moeten strenge regels voor technologieoverdracht de intellectuele eigendom van Europese spelers beter beschermen.

Duurzame ontwikkeling
In de beleidstekst zijn ook verbintenissen opgenomen op het vlak van duurzame ontwikkeling, klimaatverandering (Klimaatakkoord van Parijs) en de rechten van werknemers, waaronder ook dwangarbeid valt. Met de opname van dit hoofdstuk onderscheidt het CAI zich van het recente Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dat verschillende landen in Azië-Pacific, waaronder China, verenigt in een vrijhandelszone. Dat aspect zal een permanente monitoring vragen van de ontwikkelingen op het terrein, door een specifieke werkgroep met onder meer vertegenwoordigers van de burgermaatschappij.

Verdere uitwerking en toepassing
Beide partijen hebben zich ertoe verbonden de onderhandelingen voort te zetten over de investeringsbescherming, een lacune in de politieke deal, en daarover binnen twee jaar tot een bevredigend akkoord te komen. Het VBO herinnert eraan dat daarvoor de invoering van een mechanisme voor investeerder-staat-geschillenbeslechting essentieel is om de rechten van Europese investeerders in China veilig te stellen.

Bij dit alles moet bijzondere aandacht uitgaan naar de implementatie van het akkoord via controlemechanismen en de invoering van een systeem voor de afwikkeling van geschillen van Staat tegen Staat. Door het opstarten van een politieke dialoog, gekoppeld aan een waarschuwingsmechanisme, kan tussen de Europese Unie en China een institutioneel kader ontstaan om problemen aan te pakken die onze investeerders op Chinees grondgebied ondervinden.

Het VBO is van plan de komende maanden de consolidering van het investeringsakkoord grondig te analyseren in afwachting van de ratificering van de Europese instellingen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.