Handelsakkoord met het VK is relancemaatregel bij uitstek

De Brexit-onderhandelingen zitten opnieuw in een kritieke fase. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) hoopt dat de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) in de komende dagen worden afgeklopt. Een spoedig akkoord is immers nodig om voldoende tijd te voorzien voor de formele goedkeuring van de teksten. Het uitblijven van een handelsakkoord zou zware economische gevolgen hebben voor ons land. Naast de coronacrisis en een dreigende faillissementencrisis, kan ons land zich geen Brexitcrisis veroorloven. Een handelsakkoord moet ons behoeden voor nog meer economische schade en jobverlies. Voor onze welvaart blijft vrije, eerlijke en gereglementeerde internationale handel van cruciaal belang, ook in tijden van de coronacrisis, zo stelt het VBO in zijn nieuwe publicatie ‘Focus Trade’.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
17 november 2020

Brexit: ‘cliff-edge’-scenario vermijden

Er blijft nog heel weinig tijd over om de onderhandelingen af te ronden over een handelsakkoord tussen de EU en het VK vanaf 1 januari 2021. Die dag trekt het VK de deur van de interne markt en de douane-unie immers definitief achter zich dicht. Die rechtsonzekerheid speelt heel wat Belgische bedrijven parten. Het VBO hoopt daarom op een snelle doorbraak in de onderhandelingen en rekent op een zo diep en breed mogelijk handelsakkoord met het VK, dat zowel de goede werking van de Europese interne markt als de eerlijke concurrentie waarborgt. Het Verenigd Koninkrijk is immers de vierde belangrijkste handelspartner van ons land. Voor onze exportgerichte economie is het dan ook van groot belang dat de handel tussen het VK en België zo vlot mogelijk blijft verlopen na Nieuwjaar.

Geglobaliseerde waardeketens: deel van de oplossing, niet van het probleem

De coronacrisis maakte heel duidelijk hoe belangrijk vrijgemaakte internationale handel en geglobaliseerde waardeketens zijn voor ons land. Los van tijdelijke logistieke problemen hebben die ketens door de band goed gewerkt. Op die ene opvallende uitzondering van bepaalde subsegmenten van de gezondheidssector (bv. mondmaskers, ontsmettingsgels of beschermingskledij) na. Ze zijn van levensbelang voor de bevoorradingszekerheid van onze ondernemingen.  

In tegenstelling tot wat bepaalde overhaaste conclusies beweren, heeft de COVID-19-crisis in het algemeen geen bewijs geleverd van een te grote of problematische afhankelijkheid van de EU ten opzichte van leveranciers buiten de EU. Integendeel, de geglobaliseerde waardeketens vormen een deel van de oplossing, niet van het probleem. Ze dragen bij aan de noodzakelijke diversifiëring van onze bevoorradingsbronnen en exportmarkten.

CETA 3 jaar later: wel de lusten, niet de lasten

Vrijhandel en geglobaliseerde waardeketens leveren vele voordelen op voor ons land, ze creëren groei en jobs en leiden tot meer welvaart. Vandaar de absolute noodzaak om de toegang tot open derde markten, zoals onder meer die van het Verenigd Koninkrijk, te blijven ondersteunen via een aan regels onderworpen globalisering.

In september was het drie jaar geleden dat het handelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA) in werking trad. Na de moeilijke discussie in Franstalig België eind 2016, kunnen we nu met recht en reden zeggen dat het akkoord zijn vruchten afwerpt. De Belgische export is gestegen en onze negatieve handelsbalans werd positief! Het CETA heeft de handel tussen België en de EU en Canada niet alleen goedkoper – dankzij tariefverlagingen – en eenvoudiger – dankzij vereenvoudiging van douaneprocedures – gemaakt. Het is voor nieuwe Belgische en Europese spelers nu ook eenvoudiger om hun goederen en diensten aan te bieden in Canada.

Bovendien is er van de grootste bezorgdheden in 2016 vandaag niets te merken. Zo worden we bijvoorbeeld niet geconfronteerd met een enorme problematische import vanuit Canada, en is het recht van nationale overheden om te reguleren niet op losse schroeven gezet. Nog maar eens het bewijs van de deugdelijkheid en de positieve effecten van de handelsakkoorden die de EU sluit met haar belangrijkste handelspartners.

“In tijden van aanhoudende gevolgen van COVID-19 voor onze bedrijven en voor de wereldeconomie, van internationale spanningen en van onzekerheden rond de Brexit, wil ik nog eens benadrukken hoe cruciaal buitenlandse handel is voor ons land. De positieve effecten, zoals die van het CETA-akkoord, zijn overduidelijk. Internationale handel is dus een relancemaatregel bij uitstek. Een maatregel die bovendien zo goed als niets kost! Het uitblijven van een handelsakkoord met de Britten zou dan ook zware economische gevolgen hebben voor ons land. Een Brexitcrisis in combinatie met de huidige sanitaire en economische crisis moet ten zeerste vermeden worden.”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

*

*            *

‘Focus Trade’

De experten van ons competentiecentrum ‘Europa & Internationaal’ volgen de uitdagingen en kansen van de internationale handel en investeringen op de voet. Ze delen hun expertise en bevindingen met onze ledensectorfederaties en de bedrijfswereld in onze gloednieuwe, semestriële VBO-analyse ‘Focus International Trade’. Met als dubbel doel: ondernemend België informeren en het objectief debat over de impact van de internationale handel op ons land stimuleren.

Lees via deze link de eerste editie van de ‘Focus Trade’.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.