Oorlog in Oekraïne: het VBO richt taskforce op om ondernemingen te helpen

Het VBO is geschokt door de Russische invasie in Oekraïne en roept samen met alle leden van de Europese werkgeverskoepel BusinessEurope op om de wapens neer te leggen. Het VBO is bijzonder begaan met de Belgische ondernemers die in die landen aanwezig en actief zijn alsook met hun werknemers, naasten en met de burgerbevolking die door deze oorlog worden getroffen.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
07 maart 2022

De eerste effecten van de crisis zijn vandaag al voelbaar in verschillende sectoren en subsectoren zoals de voedingssector, de grootdistributie, de houtsector, tal van technologische industrieën, de bouwsector en het internationaal vervoer. Dat kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, omwille van hun handelsbetrekkingen (invoer of uitvoer) met de landen die bij het conflict betrokken zijn, door hun activiteiten ter plaatse, vanwege de sancties die Rusland en Wit-Rusland opgelegd krijgen (en de Russische tegenmaatregelen) of ten gevolge van de prijsstijgingen en tekorten aan bepaalde grondstoffen (en het risico van een negatieve spiraal als gevolg van de inflatie).

Nu ons land nog maar net uit de COVID-pandemie komt en we geconfronteerd worden met een hoge inflatie als gevolg van de energieprijzen, monitoren onze experts samen met onze lidfederaties nauwlettend de nadelige gevolgen voor de Belgische economie.

Daarnaast heeft het VBO een reeks concrete initiatieven genomen om de zwaarst getroffen ondernemingen en sectoren bij te staan.

Om de situatie en de verschillende gevolgen van deze crisis op onze economie zo goed mogelijk te kunnen opvolgen, zette het VBO een interne multidisciplinaire taskforce op, die nauw samenwerkt met de meest getroffen sectorfederaties. Op die manier kon het VBO een eerste inventaris opmaken van de sectoren die het sterkst blootstaan aan de oorlog in Oekraïne en van de praktische vragen die daarbij rijzen en kon het ook de overheden daarover sensibiliseren. Het VBO neemt in dat verband ook actief deel aan de activiteiten en acties van de Europese werkgeverskoepel BusinessEurope.

De multidisciplinaire taskforce zal samen met experten van bedrijfsfederaties specifiek volgende zaken opvolgen:

  1. Impact van de sancties
  2. Verstoringen in de in- en uitvoer
  3. Gevolgen inzake energie
  4. Impact op inflatie en groei
  5. Steunmaatregelen zoals bijvoorbeeld een soepele procedure voor tijdelijke werkloosheid

Tot slot heeft het VBO de overheden gevraagd een ‘single point of contact’ op te richten waar ondernemingen terecht kunnen met concrete vragen.

Op onze website vinden bedrijven alle relevante informatie (inclusief links) omtrent de officiële maatregelen die in dit verband worden genomen. Bedrijven met eventuele vragen kunnen contact opnemen met hun sectorfederatie.

 

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.