Better regulation - De sociale partners pleiten voor betere regelgeving

De kwaliteit van onze regelgeving is altijd een hoofdbekommernis geweest van het VBO. Al in 2015 vroeg het daaromtrent een studie aan. Die wijst heel duidelijk uit dat België op dit vlak nog een hele lang weg te gaan heeft. Ze schetst ook een aantal denksporen om de bestaande regelgeving bij te schaven, naar het voorbeeld van onze buurlanden. De sociale partners, verenigd in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en in de Nationale Arbeidsraad, hebben het onderwerp opgepikt en komen nu met een gezamenlijke verklaring waarin ze vragen om een betere regelgeving.


Nathalie Ragheno, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
28 januari 2020

Die verklaring benadrukt allereerst dat kwaliteitsvolle regelgeving een kwestie is van daadkracht in de hoogste politieke regionen. De sociale partners onderstrepen nog maar eens dat die doelstelling vaste plak moet zijn in de agenda van onze beleidsmakers. Wankele regelgeving leidt immers vaak tot ondoeltreffend beleid of tijdverlies, staat innovatie in de weg, of zorgt voor hoge compliancekosten en nutteloze administratieve rompslomp. Regelgeving moet doeltreffend zijn, evenredig, eenvoudig, duidelijk, toegankelijk, onderbouwd en overlegd. De partners benadrukken de nood aan transparantie in het regelgevende proces. Ook meer openheid tijdens die hele procedure is een must. Om daartoe te komen, wordt geopperd om een regelgevingsagenda op te maken.

Er moet ook meer aandacht gaan naar ex ante regelgevingsevaluaties, en naar ex post evaluaties over nieuwe en bestaande regelgeving. Het is onontbeerlijk om ex post, op gezette tijdstippen, na te gaan of regelgeving werkt zoals het hoort, of ze doeltreffend, efficiënt en terecht is, en of ze altijd aansluit bij de huidige behoeften. Regelgeving moet ook innovatie stimuleren en de tand des tijds doorstaan. De verklaring stelt dan ook voor om permanent aandacht te hebben voor de gevolgen van regelgeving op innovatie, en om andere vormen van normen (soepel, aanpasbaar, open, experimenteel enz.) doordacht te gebruiken, of zelfs het regelgevend kader voor bepaalde sectoren te versoepelen.

Tot slot, gelet op de huidige bevoegdheidsverdeling, vereist doeltreffende en efficiënte regelgeving aftoetsing, samenwerking en/of coördinatie tussen de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen, en dat op talloze vlakken. Ook de rol van de Raad van State komt aan bod. De legistieke kwaliteit van regelgeving is onontbeerlijk voor de rechtszekerheid. De Raad van State moet zijn rol als bewaker van de juridische kwaliteit van regelgeving dan ook ten volle kunnen spelen.

VBO – De boodschap die alle sociaaleconomische adviesraden van ons land (CRB, NAR, CESE Wallonie, CESRBC, SERV en WSR) uitsturen in hun verklaring, is klaar en duidelijk. Ze is overgemaakt aan alle regeringen, de bal ligt nu in het kamp van onze verkozenen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.