Een 4x4-turborelanceplan om het groeipotentieel van onze economie te versterken

Begin mei werden de strakke lockdownteugels wat gelost en kreeg het gros van onze bedrijven groen licht om de activiteiten herop te starten. Maar voor een aantal sectoren, in het bijzonder horeca, toerisme en events, duurt het wachten nu al heel lang. We kunnen dan ook alleen maar hopen dat de neerwaartse COVID-19-trend zich doorzet en dat ze ook in die sectoren weldra weer aan de slag kunnen. Ons land staat voor een drievoudige urgentie. Allereerst is er de pandemie zelf, die we gelukkig steeds meer onder controle lijken te krijgen. Verhinderen dat bedrijven failliet gaan, vereist hier en nu een omvangrijk pakket aan solvabiliteitsversterkende maatregelen. En ten slotte moeten we onze economie structureel weer op de rails krijgen via een uitgekiend relanceplan.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
03 juni 2020

De solvabiliteit van de bedrijven vrijwaren
In de loop van de crisis nam onze regering al een aantal maatregelen om de liquiditeitsproblemen van de bedrijven aan te pakken. Maar om hun solvabiliteit op lange termijn te waarborgen, zijn er drastische structurele acties nodig. We denken dan aan het mobiliseren van sluimerend spaargeld, of het versterken van de financiële ruggengraat van de ondernemingen aan de hand van achtergestelde leningen. Op die manier gaan ze niet ten onder. Er zijn ook gerichte maatregelen nodig voor de sterkst getroffen sectoren en voor een aantal bedrijven die voor ons land van strategisch belang zijn. Zo vermijden we dat tijdelijke werkloosheid uitmondt in permanent jobverlies. 

Een relanceplan en een regering met volle bevoegdheid
Maar nog belangrijker is de relance. Ook daar dient nu snel werk van gemaakt te worden. Het VBO heeft dat gedaan, en met reden. De corona-epidemie stortte ons land immers in een ongeziene crisis, met een vermoedelijke negatieve groei tussen -5% en -10%, een welvaartsverlies dat kan oplopen tot meer dan 30 miljard euro, een verhoogd risico op faillissementen bij 5 à 10% van de bedrijven en wellicht om en bij de 180.000 extra werklozen.

De VBO schuift dan ook een 4x4-turborelanceplan naar voren. De ‘4x4’ slaat op 4 essentiële krachtlijnen: het versterken van ons economisch weefsel, een hervorming van de arbeidsmarkt en van de sociale zekerheid, het faciliteren van de ecologische transitie en investeren in de digitale revolutie. Die pijlers moeten zodanig geconcipieerd worden dat ze bijdragen tot de strijd tegen COVID-19, weliswaar zonder dat ze de toekomstige generaties opzadelen met een buitensporige structurele begrotingslast. 

Het woord ‘turbo’ slaat op de urgentie om tot een volwaardige regering te komen. De nood is immers hoog. De politieke spelletjes moeten nu stoppen, het wordt tijd dat iedereen zijn volle verantwoordelijkheid opneemt. We hebben meer dan ooit nood aan een volwaardige regering, die niet enkel de pandemie aanpakt, maar ook extra investeert in een relanceplan dat het groeipotentieel van onze economie versterkt. Met zijn 4x4-turborelanceplan wil het VBO bijdragen tot die uitdaging van formaat. Want enkel door de krachten te bundelen, vermijden we een nog groter drama.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.