Niemand heeft baat bij een kibbelkabinet

Het is opvallend hoeveel reacties er de voorbije weken binnenstroomden van ondernemers die hun beklaag deden over het politieke schouwspel. Hoe tevreden ze zijn over de (gezamenlijke) aanpak van de coronacrisis, zo ongerust ze zijn over de aanpak van de cruciale dossiers voor de komende maanden. De arbeidsmarkt die in brand staat, de contradicties in het energiedossier, de geleidelijke uitfasering van de steunmaatregelen, de begrotingsmaatregelen die gelanceerd worden, het gratis-verhaal dat opnieuw opduikt, …continu worden straffe ballonnetjes opgelaten die al even snel doorprikt worden door tegenstanders, maar die bij investeerders en ondernemers blijven hangen. Waar rook is, is immers vuur. Wat zijn de gevolgen hiervan?


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
27 september 2021

In de ondernemingswereld leidt een dergelijke aanpak onvermijdelijk tot een afwachtende houding en investeringsonzekerheid. Internationale investeerders, uitermate belangrijk voor ons land, volgen dit schouwspel ook. Dat de vertrouwensindicator van de Nationale Bank even blijft stokken heeft natuurlijk niet alleen te maken met intern Belgische fenomenen, maar vertrouwen vertrekt te paard en komt met de kruiwagen terug.

Recepten die in het verleden niet werkten, zullen vandaag ook niet werken. Het gratis-verhaal dat een twintigtal jaren geleden welig tierde, zien we vandaag opnieuw opdagen (bv. gratis openbaar vervoer). Als men vader mij één ding leerde: gratis bestaat niet! Wat vandaag gratis is, wordt morgen hoe dan ook door iemand betaald.

De kwantitatieve, kwalitatieve en geografische mismatch op de arbeidsmarkt is schrijnender dan ooit. Dat is wat de ondernemers vandaag bijzonder scherp aanvoelen. Vandaag maatregelen aankondigen die werknemers richting werkloosheid sturen i.p.v. naar een andere werkgever, staan haaks op die realiteit. Ondernemers begrijpen dat niet meer. Corona vereiste crisismanagement, de uitslaande brand op arbeidsmarkt vandaag ook. Daarvoor zijn niet zozeer KB’s of wetten nodig, maar wel een crisisaanpak bij de VDAB, Actiris en Forem samen met de interimkantoren die een vacature in contact brengt met een werkzoekende. Rechten en plichten, en flexicurity zijn basisprincipes die in landen zoals Denemarken de normaalste zaak van de wereld zijn. Op de dag van de werkgelegenheidsconferentie hier (8 september) heeft de Deens Premier dit in haar land nog eens onverbloemd en zeer duidelijk aan de ganse Deense bevolking meegegeven. Zo’n discours zou hier al veel helpen.

Het energiedossier vereist een snelle uitklaring van de contradicties. Ondernemers zijn zich meer dan wie ook bewust van de noodzaak van de energietransitie. Geen enkele die ik vandaag tegenkom, verzet zich hiertegen. Integendeel. Maar ze vragen wel : wie betaalt de factuur van de CRM, het subsidiemechanisme om alternatieve (gas)centrales te bouwen? Hoe kan men uitleggen dat iedereen een inspanning moet doen om CO2-uitstoot te verminderen, maar andere beslissingen tot meer CO2-emissie zullen leiden? Hoe en tegen welke prijs wordt de bevoorradingszekerheid gerealiseerd? Zullen alle procedures en vergunningen tijdig rond zijn? Dat zijn de vragen die vandaag leven.

En dan de begroting. Dat we in 2022 na de massale, noodzakelijke en gewaardeerde, corona-steunmaatregelen niet onmiddellijk met een begroting in evenwicht zullen afkloppen, is geen issue. Het traject, de richting naar een begroting in evenwicht na een zekere termijn daarentegen zal cruciaal zijn. Langs de ene zijde moet er massaal en vooral doelgericht geïnvesteerd worden. Productieve (en geen consumptieve) investeringen zoals deze in het Interfederale Investeringsplan, moeten nu snel op de rails gezet worden. Zijn er verkorte vergunningsprocedures? Wordt er gewerkt aan Publiek Private Partnerships? Daar liggen de ondernemers vandaag van wakker. De spade staat klaar. Ze moet alleen in de grond kunnen gestoken worden…. En liefst niet na jaren strijd voor vergunningen en beroepsprocedures bij de Raad van State. Langs de andere zijde mag er geen taboe rusten op een efficiëntietoets van de overheidsuitgaven, en een globale fiscale hervorming die de loonwig (het verschil tussen loonkost voor de werkgever en het nettoloon voor de werknemer) verkleint en de excessief steile progressiviteit in de personenbelasting afbouwt.

Als ondernemers dan het weinig fraaie beeld van de voorbije weken – dag na dag in kranten en media breed uitgesmeerd – onder ogen krijgen, dan begint er wat te roeren. Wat er ook inhoudelijk in elk van de dossiers uit de bus komt, de bedrijfswereld zal altijd blijven ondernemen om maximaal welvaart te creëren en zoveel mogelijk mensen aan een job te helpen. Maar nu is het tijd om te stoppen met kibbelen, radiostilte af te spreken, inhoudelijk te discuteren en met oplossingen te komen. Het VBO en zijn bedrijfsfederaties hebben in moeilijke tijden altijd een constructieve en oplossingsgerichte houding aangenomen. De ondernemerswereld zal ook nu zijn verantwoordelijkheid opnemen.

Vandaar mijn warme oproep aan Premier De Croo: u hebt tijdens de coronacrisis bewezen dat u een goede coach en manager bent; roep nu uw troepen terug samen voor een inhoudelijk debat. Vandaar mijn warme oproep aan de Premier en de Minister-Presidenten: sluit een pact over het crisismanagement ivm de arbeidsmarkt en een globaal akkoord over de toekomstige energiemix. Vandaar mijn warme oproep aan de partijvoorzitters van de verschillende meerderheden: peilingen zijn een momentopname, de trofeeën worden aan de eindmeet uitgedeeld.

Het hoofd koel houden, is de boodschap. Niemand heeft baat bij een kibbelkabinet.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.