Pensioen met punten gepresenteerd in Nationaal Pensioencomité

Frank Vandenbroucke, voorzitter van de Academische Raad op het vlak van pensioenen, gaf de leden van het Nationaal Pensioencomité (NPC) deze week een technische presentatie van het pensioensysteem met punten.


Marie-Noëlle Vanderhoven, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
27 april 2016

In dat systeem vergaart de werknemer punten per loopbaanjaar. Het aantal punten hangt af van het ontvangen loon in verhouding tot het gemiddelde loon. Bij de pensionering worden de vergaarde punten omgezet in euro: de punten worden vermenigvuldigd met het gemiddelde loon van de werkenden op het moment dat het pensioen ingaat. Via positieve en negatieve correcties wordt rekening gehouden met de lengte van de loopbaan en met de leeftijd waarop men met pensioen gaat. Deze variabelen evolueren met de levensverwachting volgens een automatisch, maar vooraf bekend systeem van aanpassing. 

Het puntensysteem heeft de verdienste dat het zeer duidelijk is en de invoering van een gedeeltelijk pensioen en het delen van de pensioenrechten tussen echtgenoten vergemakkelijkt. Het kan echter niet in zijn eentje de financiële houdbaarheid van onze pensioenregelingen waarborgen. Integendeel, alles wijst erop dat deze regeling op kruissnelheid extra uitgaven met zich zal brengen, in het bijzonder door het systeem voor herwaardering van de pensioenen dat wordt voorgesteld en omdat voor de berekening van het aantal punten rekening wordt gehouden met de zwaarte van het werk.

VBO – Volgens het VBO is het van fundamenteel belang dat de financiële en sociale houdbaarheid van het systeem wordt verzekerd, zonder bijkomende heffingen. Ondanks bepaalde verdiensten is het pensioen met punten dus geen doel op zich. Door de maatregelen van de huidige regering kunnen de uitgavenprognoses op lange termijn naar beneden worden bijgesteld. Deze eerste resultaten zijn zeer bemoedigend, maar het is nog altijd dringend en noodzakelijk dat de hervormingen worden voortgezet, met name op het vlak van gelijkgestelde perioden, van evolutie van de aan de welvaart gekoppelde uitgaven,… ongeacht of dat binnen het huidige stelsel of binnen een puntensysteem gebeurt.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.