Pensioenhervorming op de rails!

In het kader van de geleidelijke verhoging van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden om vanaf 1 januari 2017 met vervroegd pensioen te gaan, raadpleegde de minister van Pensioenen de sociale partners over de te nemen overgangsmaatregelen om de hervorming te begeleiden.


Marie-Noëlle Vanderhoven, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
27 mei 2015

Op 18 mei jl. verklaarde het beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) zich voorstander van bepaalde maatregelen die moeten voorkomen dat werknemers zich plots van hun rechten beroofd zien omdat ze ‘in tempore non suspecto’ een beslissing hebben genomen. Naast de maatregelen in het regeerakkoord, die een maximaal uitstel van 2 jaar en van 1 jaar vooropstelden voor werknemers die in 2016 respectievelijk 58 jaar en 59 jaar oud zijn, werden maatregelen genomen voor werknemers in opzegging (waarvan de opzeggingstermijn is ingegaan vóór 1 januari 2015 en eindigt na 31 december 2016) en de werknemers die op het moment van de goedkeuring van het regeerakkoord ingeschreven waren in een collectief traject voor vervroegde uittreding. Deze maatregelen zullen nader omschreven worden in een VBO-circulaire die verschijnt na de goedkeuring van het KB.  

In aansluiting op de verhoging van de leeftijdsvoorwaarden werd de wet houdende oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 mei 2015, zoals bepaald in het regeerakkoord. Dit betekent dat nu − tot tevredenheid van het VBO − alle ingrediënten aanwezig zijn om de werkzaamheden voor de voortzetting van de hervorming aan te vatten.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.